Gå til sidens indhold

Ny indsats vil understøtte kompetenceudviklingen for akademikere på mindst 55 år

Den Statslige Kompetencefond skal bidrage til kompetenceudvikling for de statsligt ansatte, men erfaringerne viser, at ansøgninger om støtte til netop kompetenceudvikling daler med alderen.

Der iværksættes nu en særlig indsats for at understøtte livslang læring med en øremærket pulje til kompetenceudvikling for statsansatte under Akademikernes medlemsorganisationer på 55 år eller derover.

Erfaringerne fra det sidste års arbejde med Den Statslige Kompetencefond viser nemlig en tendens til, at der er færre ansøgninger i puljen fra ansatte på 55 år og derover. Det skal ses i forhold til, hvor mange ansatte der er i denne aldersgruppe.

Med indsatsen ønsker parterne i Kompetencefonden at bidrage til, at den enkelte udvikler sine kompetencer kontinuerligt gennem hele arbejdslivet, skriver Kompetencesekretariatet i en pressemeddelelse.

Indsatsen er et supplement til den almindelige pulje for akademikere i Den Statslige Kompetencefond.

Den særlige indsats for alle i Akademikerfondspuljen ”55 år eller derover” åbnede for modtagelse af ledergodkendte ansøgninger mandag den 9. november.

 Sådan ansøger du:

  1. Sørg for, at du har læst retningslinjerne for indsatsen samt fondens generelle regler igennem. 
  2. Find et kursus eller en aktivitet og drøft med din leder, om du skal søge.
  3. Opret din ansøgning i skemaet her. Husk at vælge puljen ”Særlig indsats: Akademikere 55 år eller derover”. 

Du kan også finde en guide til ansøgningsskemaet her.  

Mit JA