Gå til sidens indhold

Ny fødevareklynge i Danmark

Food & Bio Cluster Denmark er navnet på en ny fødevareklynge, der netop har set dagens lys. Klyngen skal styrke dansk innovation og produktion.

Danmark har først i januar 2020 fået en ny klyngeorganisation. For yderligere at styrke den videnbaserede innovation og vidensamarbejdet omkring fødevarer og bioressourcer vil kompetencer og ressourcer nu blive samlet på tværs af fire hidtidige klyngeorganisationer.

Organisationen etableres gennem en fusion af Agro Business Park, Danish Food Cluster, Nordjysk FødevareErhverv samt Videncenter For Fødevareudvikling.

Med etableringen af ’Food & Bio Cluster Denmark’ vil en række centrale aktører sikre, at Danmark anerkendes internationalt som en af verdens førende, innovative fødevare- og bioressourceklynger.

”Den nye forening skal forenkle dagligdagen for eksisterende og spirende virksomheder i hele landet, når de søger inspiration, netværk, bistand og finansiering til deres videnbaserede innovationsprocesser,” siger Anders M. Klöcker, erhvervspolitisk områdedirektør i Landbrug & Fødevarer.

”Det er en stor styrke, at der er fuld opbakning til den nye organisation fra de for klyngen helt centrale vidensinstitutioner som Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet og Teknologisk Institut,” siger Leif Nielsen, branchedirektør i DI Fødevarer.

Mit JA