Gå til sidens indhold

Ny erklæring kan give kommunalt ansatte andre arbejdsopgaver

Arbejdsmarkedets parter på det kommunale område har udsendt en fælleserklæring, der skal hjælpe med at stoppe coronavirus ved, at kommunalt ansatte kan blive flyttet til at løse andre opgaver i den kommende tid.

”Vi har alle et ansvar for, at vi ruster samfundet til bedst muligt at afbøde konsekvenserne af COVID-19 og til at tage de skridt, der er nødvendige for at komme igennem denne ekstraordinære situation. Der er behov for, at vi handler akut og står sammen på tværs af hele det danske arbejdsmarked om at finde de løsninger, der skal til.”

Sådan lyder baggrunden for en fælleserklæring, som Forhandlingsfællesskabet og Kommunernes Landsorganisation netop har udsendt.

Fælleserklæringen har betydning for alle ansatte på det kommunale område og berører de overenskomst- og aftalevilkår, som de arbejder under.

Den giver hjemmel til, at medarbejdere kan blive anvist opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomst-/fagområder, end de normalt udfører deres daglige arbejde.

Det betyder, at man som ansat i en kommune skal være klar til at udføre opgaver, som man ellers normalt ville kunne afvise at udføre, fordi det ikke hører ind under den overenskomst, som man er ansat på.

Det er en aftale, der giver store beføjelser til og dermed også lægger et stort ansvar på de lokale arbejdsgivere.

Det er i fælleserklæringen lagt vægt på, at det så vidt muligt drøftes lokalt, og at der eventuelt indgås lokale aftaler med den lokale afdeling og tillidsrepræsentanter.

Desuden opfordres der til, at de ansatte i videst muligt omfang tages med på råd i forbindelse med ændringer i arbejdsopgaven.

Ved varetagelsen af opgaver inden for anden overenskomst eller et andet fagområde tages der også hensyn til den ansattes faglighed ift. de opgaver, der skal varetages, samt hensyn til ansatte i risikogruppen.

Der opfordres desuden til, at ansatte der i denne ekstraordinære periode får andre opgaver, får den nødvendige oplæring og instruktion.

Det er i fælleserklæringen tydeliggjort, at det sker med afsæt i eksisterende overenskomster og aftaler, og med hensyntagen til medarbejdernes sikkerhed og sundhed.

Det betyder blandt andet, at i en situation, hvor en ansat måtte blive anvist at skulle varetage opgaver uden for overenskomstens normale område, vil pågældende fortsat være omfattet af sin gældende overenskomst eller aftale.

Det er aftalt at fælleserklæringen har virkning frem til den 31. maj 2020, hvorefter parterne vurderer, om der er behov for forlængelse.

Mit JA