Gå til sidens indhold

Nu kan flere komme med på digitaliseringsbølgen

En særlig pulje til at styrke akademikeres digitale kompetenceudvikling i staten er åbnet. Det nye initiativ skal sørge for, at akademikere kan være med til at udvikle fremtidens mange nye, digitale løsninger.

På akademikerområdet har parterne bag Den Statslige Kompetencefond iværksat en særlig indsats med fokus på løft af akademikeres digitale kompetencer.

Det vil sige, at der gives økonomisk støtte til individuelle supplerende aktiviteter og kurser, som har et klart fokus på digitalisering og IT inden for enten strategi og forretningsudvikling eller data og sikkerhed. Det skriver Kompetencesekretariatet på deres hjemmeside.

Digitaliseringsindsatsen er et supplement til den almindelige pulje for akademikere i Den Statslige Kompetencefond. Den særlige indsats er for alle typer akademikere i staten – og ikke kun dem, der almindeligvis arbejder med digitalisering og IT.

Er du i tvivl om, hvorvidt det kursus, du har i tankerne, hører under et af de to fokusområder nævnt oven for? Kompetencesekretariatet lavet en kort gennemgang, som du kan finde via ovenstående link. Du kan også læse de nærmere beskrivelser, som der tages udgangspunkt i statens model for digitale kompetencer. Med model for digitale kompetencer i staten beskrives en begrebsramme og et overblik over digitale kompetencer, som statslige myndigheder kan anvende eller lade sig inspirere af i deres arbejde med at styrke de digitale kompetencer hos medarbejdere og ledere i egen organisation. Model for digitale kompetencer giver et fælles sprog om, hvad digitale kompetencer er i staten.

Følgende praktiske forhold gælder for puljen til at styrke akademikeres digitale kompetenceudvikling:

  • Der bevilges midler til kurser eller aktiviteter uanset varighed.
  • Kurserne kan støttes med op til 7000 kr. pr. kursusdag.
  • Ansøger kan maksimalt modtage 30.000 kr.
    (til aktivitet, transport, ophold og materialer samlet set).
  • Midlerne administreres efter først-til-mølle-princip.
Mit JA