Gå til sidens indhold

Mulighed for forlængelse af midlertidige ansættelser

Akademikerne har indgået en aftale med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Skatteministeriet om, at arbejdsgiverne kan forlænge ansættelser i uddannelsesstillinger eller midlertidige forskerstillinger, hvis der er opstået forsinkelser som følge af coronakrisen.

En ny aftale mellem Akademikerne, Skatteministeriet samt Medarbejder- og Kompetencestyrelsen betyder, at fx ph.d.-studerende, postdocs og adjunkter efter en konkret og individuel vurdering kan få forlænget deres ansættelse svarende til den tid, man har været hjemsendt – eller i særlige tilfælde længere.

Samtidig flytter Uddannelses- og Forskningsministeriet bedømmelsesfristerne for fx adjunkter, så de ansatte får den fornødne tid til at leve op til bedømmelseskravene.

Aftalen ’Mulighed for forlængelse af midlertidige ansættelser som følge af forsinkelser opstået i forbindelse med COVID-19’ blev indgået den 28. april og trådte i kraft samme dag. Aftalen er udmøntet i et cirkulære, der bl.a. præciserer, at aftalen omfatter medarbejdere, der er ansat i uddannelsesstillinger eller tidsbegrænsede forskerstillinger i henhold til overenskomsten for Akademikere i staten, overenskomsten for læger i staten samt protokollater og aftaler.

I cirkulæret lyder det, at: "Arbejdsgiver kan efter ansøgning fra medarbejderen, og efter en konkret og individuel vurdering, forlænge tidsbegrænsede ansættelser med den periode, som medarbejderen måtte have været hjemsendt som følge af COVID-19."

Læs cirkulærets fulde ordlyd på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside.

Mit JA