Gå til sidens indhold

Lønløft til landskabsarkitekter med ny overenskomst

JA har sammen med FAOD, Konstruktørforeningen og Teknisk Landsforbund forhandlet en ny overenskomst på plads for landskabsarkitekterne. Aftalen byder bl.a. på mere i lønningsposen.

Tidligt fredag har Ja, FAOD, Konstruktørforeningen og Teknisk Landsforbund efter intense forhandlinger indgået en ny overenskomst, der dækker JA’s landskabsarkitekter, med Dansk Industri.

Den 3-årige aftale sikrer blandt andet et generelt lønløft til alle via en særlig opsparing. Ordningen udgør 2,67 procent af lønnen over de næste tre år og bliver udbetalt løbende som et tillæg til lønnen.

En ansat med en løn på 45.000 kroner får dermed en stigning på cirka 1200 kroner om måneden efter tre år eller 400 kroner om måneden hvert år. Lønstigningerne svarer til, hvad der er givet på de øvrige områder.

Derudover hæves lønbåndene og minimumslønnen for jobløn med 1200 kroner over de næste tre år.

Desuden indeholder overenskomsten:

  • tre ugers øremærket orlov med løn til fædre. Faderen får ret til tre ugers ekstra orlov med løn, så en far kan få 11 ugers orlov med løn. Moderen har fortsat ret til 20 uger med løn.
  • ret til frihed til barns 2. sygedag og ret til frihed til lægebesøg – begge dele dog uden løn.
  • frit valg mellem opsparing eller udbetaling af pensionsbidrag for ansatte, der når folkepensionsalderen.
  • ret til frihed med løn til at deltage i relevante arbejdsmiljøkurser for arbejdsmiljørepræsentanter.
  • at ferie og feriefridage kan holdes i timer.

Overenskomsten kommer til urafstemning blandt JA-medlemmerne snarest med henblik på, at den skal træde i kraft pr. 1. marts 2020. De berørte medlemmer får yderligere besked direkte fra JA.

Mit JA