Gå til sidens indhold

Kompetenceudvikling – et godt tilbud til statsansatte JA’ere

Er du ansat på en statslig arbejdsplads, kan du gøre brug af Kompetencesekretariatets redskaber inden for kompetenceudvikling.

Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling, og sekretariatet har netop udgivet en ny profilbrochure, der skal synliggøre de rådgivningsydelser, som sekretariatet tilbyder: at bidrage til, at statens medarbejdere og ledere har kompetencerne til fremtidens arbejdsmarked.

Kompetencesekretariatets rådgivning og redskaber er målrettet til brug individuelt, i grupper og på tværs af organisationen eller arbejdspladsen.

Kompetenceudvikling er et fælles anliggende for medarbejdere og ledere. Det er begges ansvar at skabe rum for kompetenceudvikling, der styrker såvel arbejdspladsens behov som medarbejdernes individuelle og faglige udvikling.

Det er i samarbejdet mellem medarbejdere og ledere, at Kompetencesekretariatet fremmer, understøtter og styrker arbejdet med kompetenceudvikling. Derfor er mange af sekretariatets tilbud målrettet arbejdspladsens samarbejdsudvalg eller lignende udvalg, hvor ledere og medarbejdere er repræsenteret.

Er du som statsansat JA’er interesseret i kompetenceudvikling for dig og dine kolleger, så kontakt dit samarbejdsudvalg og gør opmærksom på Kompetencesekretariatets tilbud. Læs mere på sekretariatets hjemmeside.

Mit JA