Gå til sidens indhold

JA’s repræsentantskabsmøde i coronaens tegn

Repræsentantskabets beretning over året der gik bar selvfølgelig præg af de store forandringer, som coronapandemien betød, men JA har været præget af omstillingsparathed.

JA’s repræsentantskabsmøde blev gennemført fredag den 20. november i en minimaliseret form med færre deltagere i Kolding og med mulighed for digital deltagelse som alternativ til fysisk fremmøde. Efter en kort velkomst kunne Hans-Henrik Jørgensen, formand for JA, præsentere formandskabets beretning, og han sagde bl.a.:

”JA’s medlemmer har på forskellig vis været udfordret af nedlukning af arbejdspladser grundet coronapandemien, og også vilkårene for repræsentantskabets og bestyrelsens arbejde har været præget af alternativer til det fysiske samvær”.

” Digitalisering kan aldrig erstatte det fysiske møde, men tilbagemeldingerne fra JA’s medlemmer er positive i forhold til de mange digitale events, vi hurtigt fik planlagt og gennemført siden marts måned, som fx webinaret ’Gode råd til dig, der skal arbejde hjemmefra’ og mange flere.”

”Der er stadig brug for JA’s netværk, og jeg er imponeret over, hvad netværkene har gennemført i årets løb. Ud af 39 planlagte arrangementer blev kun de 19 aflyst grundet corona og den manglende mulighed for at mødes fysisk.”

Under den efterfølgende debat blev det bl.a. rost fra et medlem i Syddanmark, at der var kommet så meget gang i de digitale møder samt en opfordring til, at denne udvikling fortsatte.

Desuden lød det fra flere sider, at det måske ikke var nødvendigt med tre forskellige typer af mails fra JA.

Bestyrelsen fremlagde forslag til fire faglige fokusområder, og de blev alle godkendt af repræsentantskabet. Fokusområderne er: Natur- og biodiversitet, proteiner på nye måder, bæredygtige materialer samt landreformer.  

Til JA’s bestyrelse modtog Bjørn Øst Hansen genvalg, mens Britt Vodstrup Andersen er nyvalgt. Til Profileringsudvalget blev Bo Degnbol Nielsen valgt som formand, mens Signe Lange Jespersen er nyvalgt medlem. Forhandlingsudvalget, Kompetenceudvalget og Profileringsudvalget har stadig alle ledige pladser.  

Mit JA