Gå til sidens indhold

Ingen væsentlig forøgelse af ledigheden blandt JA’ere på trods af coronakrisen

Samlet set var der 151 fuldtidsledige JA-medlemmer i september 2020. Og der er ikke sket en væsentlig forøgelse af ledigheden som følge af coronapandemien, som det er set inden for andre fagområder.

September markerer den første måned, hvor alle sommerdimittender er dimitteret. Sommerdimittender defineres som akademikere, der har færdiggjort deres uddannelse i sommermånederne juni, juli eller august.

Ifølge Akademikernes opgørelse, som baserer sig på tal fra a-kasserne, er 43,3 procent af sommerdimittenderne i 2020 ledige i september. Det tal er højere end i de seneste ti år – også hvad angår antallet af forsikrede medlemmer. Således er omtrent 5550 af sommerdimittenderne fra 2020 ledige i september måned, skriver Akademikerne i deres ledighedsstatistik.

Blandt JA’s medlemmer er der 38 ledige dimittender opgjort som ledige med mindre end ét års ledighed. Det svarer til en ledighedsprocent på 39,3 procent og er en stigning fra 36,9 procent siden august. Samlet set er der 151 fuldtidsledige JA-medlemmer, og ledighedsprocenten er uændret 3,9 procent sammenholdt med august.

Sammenligner man ledighedstal for samme periode sidste år, ligger ledigheden i 2020 lidt højere end i 2019. Men der er ikke sket en væsentlig forøgelse af ledigheden som følge af coronapandemien, som det er set inden for andre fagområder.

Hvis man spørger Danske A-kasser, er forventningen, at der ikke vil ske en stigning i ledigheden i den kommende tid. På sigt er der dog, som de skriver, et par forhold, der kan trække ledigheden lidt op igen.

En del af de personer, der er blevet lønkompenseret, må forventes at blive afskediget, men det er ikke forventeligt, at det vil ramme JA’s medlemmer. Derimod kan det komme på tale, at der er afskedigede med opsigelsesvarsler, som først udløber i de kommende måneder.

Mit JA