Gå til sidens indhold

Hjemsendte skal holde fri i op til 5 dage

Parterne på det offentlige arbejdsmarked har indgået en aftale, der betyder, at hjemsendte offentligt ansatte kan blive bedt om at holde fri i op til fem dage i perioden frem til den 14. april.

I kølvandet på, at statsminister Mette Frederiksen mandag den 23. marts forlængede nedlukningen af Danmark til og med mandag den 13. april, er parterne på det offentlig område blevet enige om, at nedlukningen kan komme til at koste frihed for de offentligt ansatte.

Den nye aftale fastslår, at offentligt ansatte kan blive bedt om at afholde op til fem fridage i perioden frem til den 14. april.

Det gælder offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, arbejder med kriselovgivning eller bliver overflyttet til andre jobfunktioner i det offentlige nødberedskab, men som er hjemsendt på grund af coronasituationen og ikke kan udføre deres arbejde hjemmefra.

Til at dække de fem dages frihed kan bruges feriedage, særlige feriedage og afspadsering, ligesom omsorgsdage og seniordage kan tages i brug, hvis den ansatte selv ønsker det.

Det er arbejdsgiveren, der i dialog med den ansatte kan beslutte, hvilken type frihed der skal anvendes, samt hvornår de fem arbejdsfrie dage skal afvikles.

Ansatte, der ikke har ferie eller afspadsering, vil ikke blive tvunget til at holde fri uden løn.

”Det er en svær udfordring, vi står midt i. De fleste offentligt ansatte arbejder stenhårdt for at omstille samfundet til det nødvendige kriseberedskab, men det er også korrekt, at der er nogle grupper, der i den aktuelle situation ikke udfører kritiske funktioner og ikke kan arbejde hjemmefra. I den nuværende situation må alle bidrage, og kan man ikke levere arbejdskraft, så kan man altså bidrage ved at afvikle ferie og afspadsering, så vi også har arbejdskraft til hurtigt at få hjulene i gang igen, når vi er ude på den anden side af krisen,” siger Lars Qvistgaard, som er formand for Akademikerne, der er JA’s hovedorganisation.

Aftalen har virkning fra den 28. marts 2020 og bortfalder den 14. april 2020.

 

 

Mit JA