Gå til sidens indhold

Her er JA’s krav til OK21

På baggrund af en medlemsundersøgelse har JA’s forhandlingsudvalg besluttet, hvad der skal være fagforeningens krav ved OK21. Lønudvikling og fleksibilitet ligger blandt de højeste ønsker på medlemmernes dagsorden.

JA’s forhandlingsudvalg har nu besluttet, hvad der skal være JA’s krav ved OK21. Det er sket efter inddragelse af tillidsrepræsentanterne og på baggrund af resultatet af en større medlemsundersøgelse, der blev gennemført fra den 9. juli til den 20. august.

Medlemmerne blev bedt om at prioritere mellem ti på forhånd udvalgte overenskomst temaer. Spørgeskemaet blev udsendt til 1451 offentligt ansatte medlemmer. 382 medlemmer har svaret, og det viser, at overenskomstforhandlingerne har stor interesse også i denne tid.

Det er et tydeligt resultat af medlemsundersøgelsen, at medlemmer først og fremmest prioriterer at bruge midlerne ved overenskomstforhandlingerne til generelle lønstigninger, der skal sikre reallønnen og dermed mindst den samme købekraft, som vi har i dag.

Det er ikke overraskende, at der er fokus på lønnen, når man tænker på, at rammerne for OK21 er fuldstændig forandrede med den økonomiske krise, der er fulgt med Covid-19. Der bliver tale om en meget smal økonomisk ramme, og det kan derfor vise sig at blive begrænset, hvor mange temaer, der kommer på forhandlingsbordet, udover at sikre reallønnen.

Det skal imidlertid ikke forhindre JA i at rejse en række andre krav med vigtige dagsordener fra JA’ernes arbejdsliv. Her viste medlemsundersøgelsen, at ønsket om en større fleksibilitet i arbejdstiden og mulighederne for selv at tilrettelægge arbejdstiden med en god balance mellem arbejdstid og fritid, ligger meget højt på medlemmernes ønskeliste.

Der er også blandt medlemmerne et stort fokus på rettigheder for seniorer i et langt arbejdsliv. Det gælder både i forhold til at kunne ændre i sin arbejdstid og udvikle nye kompetencer, ligesom der i det hele taget er fokus på et bæredygtigt arbejdsliv med fokus på forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø.

Nu skal der ske en prioritering af alle kravene mellem organisationerne i fællesskabet i Akademikerne (AC). De endelig krav udveksles med de offentlige arbejdsgivere i december, hvorefter forhandlingerne begynder og fortsætter ind i det nye år. En ny overenskomst vil træde i kraft pr. 1. april 2021.

Her er JA’s krav ved OK21:

Lønudvikling

Der skal aftales generelle procentuelle lønstigninger, der som minimum skal sikre medlemmernes realløn. Lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked skal følge lønudviklingen på det private arbejdsmarked også når vi kommer over den nuværende økonomiske krise.

Arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse

Kutymefridagene skal så vidt muligt sikres, og der skal være bedre muligheder for fleksibilitet i arbejdstiden med frihed til at selv at tilrettelægge arbejdstiden i et helt arbejdsliv. Det kan fx ske med en fritvalgsordning med fokus på selv at vælge frihed til familieomsorgsdage mv. Samtidig skal der fastlægges klare rammer for arbejdstid i forhold til pålagt arbejde, som ligger udover normal arbejdstid, både i forhold til hvor meget man arbejder, og på hvilke tidspunkter, man arbejder. Særligt skal vilkårene for arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse på undervisningsområdet forbedres. Der skal være fleksible muligheder for at tilrettelægge hjemmearbejde samtidig med, at der er brug for klarere rammer for arbejdsmiljø, organisering og udstyr, når der er tale om pålagt hjemmearbejde.

Seniorrettigheder

Der skal indføres seniorrettigheder, som giver fleksible muligheder for at tilpasse sig et langt arbejdsliv. Det gælder både i forhold til at tilpasse arbejdstid, kompetencer og opgaver – fx med ordninger, som giver ret til nedsat tid og ret til kompetence- og opgaveudvikling gennem hele arbejdslivet.

Arbejdsmiljø

En forbedring af det psykiske arbejdsmiljø skal afspejles i det samlede overenskomstresultat. Der er brug for en mere forpligtende dialog, indsats og opfølgning på den enkelte arbejdsplads. Og så er der et særligt behov for en forbedring af det psykiske arbejdsmiljø for de videnskabelige medarbejdere på universiteterne

Mit JA