Gå til sidens indhold

Grøn omstilling er en vej ud af coronakrisen

Hovedorganisationen Akademikerne har samlet 34 anbefalinger inden for seks temaer, der handler om at få dansk økonomi ud af coronakrisen. Et af temaerne er grøn omstilling, og her kan JA’s formand se mange gode muligheder for, at JA’erne kan bidrage til at få hjulene i gang igen.

I kølvandet på coronavirussens indtog i Danmark og den efterfølgende nedlukning af landet lider dansk økonomi. Derfor har Akademikerne udarbejdet rapporten ”Danmark tilbage på sporet”, hvor organisationen opstiller 34 konkrete forslag til, hvordan vi skal komme ud af krisen.

Forslagene er fordelt på seks temaer, og et af dem handler om at bruge krisen til at sætte gang i den grønne omstilling. Her kommer organisationen med otte bud på, hvordan der skal investeres i grøn omstilling.

Og det falder i god jord hos JA-formand Hans-Henrik Jørgensen:

”I JA vi ser mange gode elementer i forslagene. JA’ere spiller en central rolle i den grønne omstilling, der kan bidrage til både at løse nogle af samfundets største udfordringer og i denne sammenhæng også til at få gang i økonomien igen,” siger han.

Et af de grønne forslag fra AC går ud på at investere i grøn forskning.

”Der er brug for en styrket forskningsindsats på det grønne område trods krisen, fx er forskning i klimaforandringer og bæredygtighed afgørende,” lyder det fra AC.

Derfor foreslår organisationen, at der bliver etableret en fond for grøn omstilling på 10 milliarder kroner over fire år – en fond, som både kan understøtte offentlig og privat forskning i klimaforandringer og bæredygtighed.

”Der er stort potentiale i at målrette penge til klimaforskning. Når man ser nærmere på de forskellige klimaproblemstillinger inden for natur, miljø og fødevarer, viser det sig rigtig tit, at man faktisk mangler viden. Der er mange konkrete områder, hvor der kan sættes ind,” siger Hans-Henrik Jørgensen.

Af højaktuelle emner kan fx nævnes lavbundsjorder, hvor der er stor usikkerhed om deres udledning og effekten af udtage dem, samt skovenes CO2-lagring, hvor det er uklart, hvor længe et træ bliver ved med at optage CO2.

Hans-Henrik Jørgensen tilføjer, at det i øvrigt er interessant at overveje, hvilke betingelser fonden skal arbejde ud fra. Forskernes arbejdsmiljø er udfordret på flere områder, blandt andet på grund af en markant stigning i antallet af tidsbegrænsede ansættelser, og derfor kunne anledningen passende bruges til at skabe mere stabilitet omkring forskningen:

”Der kunne være oplagte synergier, hvis vi tænker langsigtede strategiske forskningsindsatser som den grønne omstilling sammen med lange og stabile ansættelsesforløb for forskerne,” pointerer han.

Økonomiske fordele til grønne virksomheder

Et andet forslag i AC’s udspil handler om at styrke virksomhedernes incitament til grøn omstilling ved at skabe gavnlige økonomiske vilkår for virksomheder, der ansætter medarbejdere til at skabe grøn omstilling. Det skal ske i form af et særligt fradrag og øget tilskud til grønne investeringer.

Desuden forslår organisationen, at der skal oprettes en grøn iværksætterpulje, der kan øge grønne iværksættervirksomheders adgang til kapital. På den måde fremmes udviklingen af en generation af nye, grønne virksomheder, lyder det.

”I de to forslag ligger oplagte muligheder for i endnu højere grad at gøre brug af JA’ernes mange forskellige kompetencer inden for natur, miljø og fødevarer til at accelerere udviklingen af løsninger og teknologier, der er centrale for den grønne omstilling,” konstaterer Hans-Henrik Jørgensen.

Dermed bakker JA op om, at vi bør bruge den nuværende krisesituation til at styrke den grønne omstilling i stedet for at nedprioritere de grønne investeringer i en trængt tid:

”Den grønne omstilling er tvingende nødvendig, og tempoet bør øges her og nu. Det er vigtigt, at den ikke træder i baggrunden på grund af coronakrisen, men netop bliver brugt til at trække os ud af krisen,” siger Hans-Henrik Jørgensen.

Mit JA