Gå til sidens indhold

Fremskridt i kampen for bedre psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet har for første gang samlet de vigtigste regler om psykisk arbejdsmiljø i én bekendtgørelse. Formanden for Akademikerne kalder det en ”kæmpe sejr for et bedre psykisk arbejdsmiljø”.

Formålet med den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø er at gøre reglerne tydeligere for arbejdsgivere og medarbejdere, så det fremover vil være lettere at igangsætte et systematisk arbejde med at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

I bekendtgørelsen kan arbejdsgivere og medarbejdere blandt andet se, hvad der især skal lægges vægt på, når det skal vurderes, om fx uklare og modstridende krav i arbejdet, stor arbejdsmængde og tidspres eller krænkende handlinger udgør en risiko for sikkerhed eller sundhed.

Det bliver også fastslået, at det altid er arbejdsgiverens ansvar at tilrettelægge arbejdet sådan, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt i forhold til påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet vil supplere bekendtgørelsen med tre nye vejledninger til virksomhederne om stor arbejdsmængde og tidspres, uklare krav og modstridende krav i arbejdet samt høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker. Her vil virksomhederne kunne finde hjælp til, hvilke forebyggende tiltag de kan iværksætte for at leve op til reglerne, skriver beskæftigelsesministeriet på deres hjemmeside.

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, pointerer i en pressemeddelelse, at bekendtgørelsen er en kæmpe sejr for et bedre psykisk arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. 

”Den ny bekendtgørelse er både en nyskabelse og vigtig landvinding i at sikre, at der i fremtiden kommer færre udfordringer med stress i Danmark,” siger han.

”Det er en stor gevinst, at al lovgivning og alle regler på området nu bliver samlet ét sted. Vi tror på, at det vil være en stor hjælp ude på arbejdspladserne og gøre det langt nemmere for alle arbejdspladser at få igangsat og fastholdt en god arbejdsmiljøindsats. Samtidig bliver der med implementeringen af denne bekendtgørelse sendt et tydeligt signal til alle danske arbejdspladser om, at dette er et område, der skal større fokus på,” siger Lars Qvistgaard ifølge Akademikerne.

I den seneste undersøgelse fra Akademikerne om arbejdsmiljø og stress svarer 40 procent, at de hele tiden, ofte eller sommetider har været stresset i løbet af de seneste fjorten dage. Samtidig svarer kun 28 procent, at de arbejder på en arbejdsplads, hvor forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer prioriteres højt.

Mit JA