Gå til sidens indhold

Fleksibilitet skal bekæmpe fyring af landskabsarkitekter

JA er sammen med FAOD og KF blevet enige med DI om en fælles opfordring til arkitektbranchen i forsøget på at afværge så mange afskedigelser som muligt som følge af coronakrisen. Fleksibilitet i ansættelsen er nøglen.

Det danske arbejdsmarked står i en situation, hvor der er behov for at kunne tilpasse både bemanding og økonomi for at kunne bevare flest mulige arbejdspladser gennem coronakrisen.

Derfor kommer JA sammen med de øvrige forhandlingsparter på arkitektområdet – FAOD, KF og DI – nu med en fælles opfordring til virksomheder og ansatte i branchen, der bl.a. omfatter JA’s landskabsarkitekter.

Overenskomsterne på området er stadig gældende, men parterne opfordrer alle virksomheder og medarbejdere til at udvise så stor fleksibilitet og samarbejdsvilje som overhovedet muligt i forhold til overenskomsternes bestemmelser for i videst muligt omfang at undgå afskedigelser.

Opfordringen gælder på følgende områder:

Hjemsendelser

Regeringen opfordrer til, at medarbejderne i private virksomheder sendes hjem, ligesom de ansatte i den offentlig sektor, og den opfordring har mange virksomheder fulgt.

Medarbejderne er forpligtet til at arbejde hjemmefra i det omfang, det kan lade sig gøre under en hjemsendelse. Hvis det ikke er muligt at arbejde hjemmefra, kan det være en løsning, at medarbejdere i stedet skiftes til at være på arbejde. Det er arbejdsgiveren, der vurderer, om medarbejdere kan arbejde hjemmefra.

Hvis arbejdsgiverne sender medarbejdere hjem, vil de have ret til løn. Hjemsendelser uden løn kræver nemlig særlig hjemmel, eller at der foreligger force majeure – det er dog almindeligt antaget, at funktionærer ikke kan hjemsendes uden løn efter reglerne om force majeure.

Forpligtelsen til at udbetale løn kan dog ændre sig, hvis myndighederne pålægger virksomheder at sende deres medarbejdere hjem. Medlemmer og tillidsrepræsentanter bør kontakte JA, hvis de oplever at blive sendt hjem uden løn. 

Nedsat arbejdstid og løn

JA er klar til at rådgive om indgåelse af frivillige, tidsbegrænsede aftaler om nedsat arbejdstid med tilsvarende forholdsmæssig lønnedgang i samarbejde med TR’ere eller særligt udpegede medarbejdere.

Aftaler bør kun indgås af driftsmæssige årsager af forventeligt kortere varighed, som skal meldes ud på forhånd. Desuden bør frivillige aftaler om nedsat arbejdstid undgås for langtidssygemeldte, ansatte på orlov, i fleksjob eller i opsagte stillinger, for midlertidigt ansatte samt for ansatte, der er eller bliver omfattet af efterlønsreglerne, mens aftalen løber.

JA, FAOD, KF og DI har sammen udarbejdet en skabelon til frivillige aftaler, som du kan finde her.

Der er herudover mulighed for at indgå aftaler om arbejdsfordeling, hvor medarbejderne ikke er fuldt beskæftigede, men arbejder nogle dage med løn og er ledige på supplerende dagpenge andre dage, hvis de er medlem af en a-kasse. Læs mere om arbejdsfordeling her.

Timepulje og afspadsering

Ifølge overenskomsterne er det muligt for arbejdsgiveren at varsle timer i timepuljen over 75 afspadseret med et varsel på 24 timer, mens de ansatte har råderetten over de første 75 timer, som arbejdsgiveren efter overenskomsterne ikke kan varsle afholdt, medmindre det sker med en måneds varsel i en opsigelsesperiode.

Da den nuværende situation i høj grad giver luft til afspadsering, opfordres alle dog til at være så imødekommende som muligt i forhold til afvikling af timerne.

Medarbejderne kan ikke pålægges at afspadsere timer, som ikke er optjent, men det er muligt at indgå en frivillig, individuel aftale om, at timepuljen kan gå i minus – dog kan timerne ikke modregnes, hvis medarbejderen fratræder.

Ferie

Restferie skal som udgangspunkt afvikles inden 1. maj 2020, og det kan varsles af arbejdsgiveren med én måneds varsel, men Ferieloven giver også mulighed for at pålægge ferie uden varsel under helt særlige omstændigheder.

I lyset af den nuværende situation opfordrer parterne alle til at udvise størst mulig fleksibilitet i forhold til at afvikle restferie nu og i øvrigt aftale placeringen af ferien, hvor behovet er i forhold til virksomhedens opgavesituation. 

Alle opfordres også til at afvikle feriefridage nu, hvis opgavesituationen gør, at det er svært at fylde arbejdsdagen.

Mit JA