Gå til sidens indhold

Efter sommerferien stiger ledigheden for dimittender

Ledigheden for JA´s medlemmer under ét har ligget stabilt i flere måneder, men den er lavere end for akademikere generelt. Og på trods af coronakrisen er dimittendledigheden for JA’ere faktisk lavere end på samme tidspunkt sidste år.

Det er ikke overraskende, at ledigheden er steget fra juli til august. Det er et mønster, vi ser hvert år.

Dimittendledigheden for JA’ere er således steget fra 33,5 procent i juli til 36,9 procent i august. Men det er faktisk lavere end på samme tidspunkt sidste år, hvor ledigheden lå på 37,2 procent.

Ledigheden for dimittender i JA ligger fortsat også et stykke under den gennemsnitlige dimittendledighed for akademikere, som i august er på 40,1 procent.

Ledigheden for JA's medlemmer under ét har ligget stabilt i flere måneder på omkring 4 procent. I august er den på 3,9 procent, hvilket er lavere end for akademikere generelt, hvor ledigheden i august er på 7,1 procent.

Ser vi generelt på bruttoarbejdsløsheden blandt de akademikere, som har færdiggjort deres uddannelse inden for de seneste tolv måneder, ligger den henholdsvis tre og fire procentpoint højere end for ét og to år siden.

Således er godt 1300 flere nyuddannede ledige i august i år sammenlignet med august sidste år. Herved er godt 9000 nyuddannede akademikere ledige i august i år, skriver Akademikerne på deres hjemmeside.

Bruttoledigheden blandt nyuddannede akademikere var i januar og februar 2020 lavere end tidligere år. Coronakrisens indtog i marts måned medførte stigende ledighed blandt nyuddannede akademikere, hvorved kurven for disses bruttoledighed har bevæget sig op over kurverne for tidligere år. 

Mit JA