Gå til sidens indhold

Den Statslige Kompetencefond har lukket for ansøgninger fra akademikere

Den Statslige Kompetencefond lukkede den 2. december 2020 for ansøgninger fra akademikere. Nye midler bliver tilført den 2. marts 2021 kl. 10.

På under et døgn op til den 1. december modtog Den Statslige Kompetencefond godt 900 ansøgninger til Akademiker-fondspuljen. Dermed var der ansøgninger for et markant større beløb end det, der er afsat til den nuværende periode den 1. december til 1. marts. Derfor lukkede Akademiker-fondspuljen her først i december. Fra den 3. december og frem til den 2. marts 2021 kl. 10.00 vil alle ansøgninger fra akademikere blive afvist, skriver Den Statslige Kompetencefond på deres hjemmeside.

Når Akademiker-fondspuljen åbner igen den 2. marts 2021, kan du søge om støtte til:

Udgifter til deltagelse i kompetenceudviklingsaktiviteter, udgifter til undervisningsmateriale såsom faglitteratur mv., som er nødvendig for deltagelse i aktiviteten, samt udgifter til transport og ophold. Sidstnævnte udgift dækkes i samme omfang, som din arbejdsplads normalt ville tillade, jf. statens gældende regler.

Akademiker-fondspuljen giver tilskud til ansøgninger til kompetenceudvikling, når det ansøgte støttebeløb pr. ansøgning ikke overstiger:

  • 000 kr. til en master-/kandidatuddannelse eller modul heraf.
  • 000 kr. til en diplom-/akademi-/bacheloruddannelse eller modul heraf.
  • 000 kr. pr. kursusdag for kurser uden ECTS-kreditering, maksimalt 25.000 kr. for kurset i alt.

Der gives kun støtte til kurser eller sammenhængende kursusforløb af mere end tre dages varighed. Der kan også gives støtte til anden kompetenceudvikling, hvis aktiviteten i øvrigt opfylder betingelserne for støtte, og overenskomstparterne prioriterer det.

Mit JA