Gå til sidens indhold

Coronakrisen betyder flere ledige akademikere

Udviklingen i ledighed for JA´s medlemmer følger udviklingen på det akademiske arbejdsmarked, hvor coronakrisen forårsager en stigende ledighed – stigningen hos os er dog svag i forhold til hos akademikere generelt.

De nyeste ledighedstal fra Akademikerne (AC) viser, at den gennemsnitlige bruttoledighed i JA er steget fra 3,9 til 4,1 procent fra marts til april – en svag stigning, som er i tråd med, at JA’s forhandlingskonsulenter ikke har oplevet ekstraordinært flere henvendelser de seneste måneder.

Stigningen i ledighed er ikke uventet størst for dimittender. Dimittendledigheden er i perioden marts til april steget fra 39,4 procent til 44,2 procent og er nu på niveau med ledigheden i januar 2020. Vi opfordrer i den forbindelse alle dimittender til at kontakte JA’s karrierekonsulenter for at få råd og vejledning til deres jobsøgning. 

Bruttoledigheden for akademikere generelt er steget fra 5,2 procent til 5,8 procent, og dimittendledigheden er steget fra 29,4 procent i marts til 31,2 procent i april.

Ledighedstallene for det akademiske arbejdsmarked bærer nu tydeligt præg af coronakrisen. Ledigheden steg fra 17.450 bruttoledige i marts til 19.283 bruttoledige i april, svarende til stigning på 0,6 procent. Det skal ses i lyset af, at der i tidligere år har været fald i ledighedsprocenten i samme periode.

Udviklingen fra marts til april måned 2020 viser på den måde en sæsonkorrigeret stigning på 1 procent, skriver Akademikerne på deres hjemmeside.

Udviklingen skal ses på baggrund af, at der også fra februar til marts var tale om en stigning i ledighedsprocenten. Ligeledes en periode, hvor der i tidligere år var tale om et fald.

Samlet set er den sæsonkorrigerede ledighed for det akademiske arbejdsmarked steget med 1,3 procent fra februar til april.

Den stigende ledighed ses inden for alle aldersgrupper og anciennitetsgrupper. Størst stigning ses dog for de unge og de nyuddannede.

Coronakrisen har påvirket forskelligt regionerne imellem. Den største stigning i procentpoint ses i Østjylland, hvor bruttoledighedsprocenten for denne måned er 6,8 procent, hvilket er 1,8 procent højere end for april måned sidste år. Dette svarer til en stigning på 1129 fuldtidspersoner, skriver Akademikerne.

Mit JA