Gå til sidens indhold

Velkommen til JA's nye bestyrelse!

Udover flere kendinge fra sidste år består bestyrelsen efter valget på årets repræsentantskabsmøde af et par nye medlemmer, der også indtager posterne som formænd for to af foreningens stående udvalg.

Valg repræsentantskabsmøde

I weekenden den 8.-9- november afholdt JA det årlige møde for foreningens repræsentantskab – foreningens højeste myndighed, der træffer de store beslutninger om bestyrelse, formand, overordnede retningslinjer, prioriteringer og økonomiske rammer for driften af JA.

Og netop sammensætningen af bestyrelsen er et fast punkt på repræsentantskabsmødets dagsorden. Bestyrelsen er som udgangspunkt sammensat af formand, næstformand, tre formænd for JA's stående udvalg samt to øvrige bestyrelsesmedlemmer. Herudover er der mulighed for, at en af foreningerne under JA kan udpege et medlem til at sidde på en frit valgt-post i bestyrelsen.

Næstformand Bjørn Øst Hansen, formand for Profileringsudvalget Niels Bruun de Neergaard og bestyrelsesmedlem Arne Lægaard var ikke på valg og har et år mere i bestyrelsen.

Eva Ortvald Erichsen, som de seneste to år har haft plads i bestyrelsen som frit valgt af Forstkandidatforeningen i JA, Jess Jørgensen, der i samme periode har siddet som formand for Forhandlingsudvalget, og Anna-Christa Bjerg, der har haft posten for formand for Kompetenceudvalget, var alle på valg ligesom foreningens formand, Hans-Henrik Jørgensen. Også bestyrelsesmedlem Christina Reenberg Skov var på valg.

Jess Jørgensen og Anna-Christa Bjerg genopstillede ikke til udvalgsformandsposterne, og Christina Reenberg Skov stillede ikke op til bestyrelsen. På formandsposterne i udvalgene sidder nu i stedet Birgitte Wiedemann Daabeck for kompetencevalget og Henning Otte Hansen for Forhandlingsudvalget.

Desuden blev Eva Ortvald Erichsen valgt til en af de ordinære pladser i bestyrelsen, og der var genvalg til Hans-Henrik Jørgensen som formand for JA.

"JA har haft et rigtig godt repræsentantskabsmøde, hvor der var mange nye medlemmer af repræsentantskabet. Vi har fået rigtig gode input til arbejdet i bestyrelsen, og vi har fået valgt nogle nye medlemmer til bestyrelsen. Så jeg synes, at vi har et rigtig godt grundlag for at komme i gang med arbejdet til næste år," siger Hans-Henrik Jørgensen efter repræsentantskabsmødets afslutning lørdag eftermiddag.

På mødet var der desuden valg til yderligere ti pladser i Forhandlingsudvalget, syv i Kompetenceudvalget og seks til Profileringsudvalget.

Efter repræsentantskabsmødet ser bestyrelsens sammensætning således ud: 

  • Formand

Hans-Henrik Jørgensen (genvalgt for to år)

  • Næstformand

Bjørn Øst Hansen (på valg 2020)

  • Bestyrelsesmedlemmer

Birgitte Wiedemann Daabeck, formand for Kompetenceudvalget (valgt for to år)

Henning Otte Hansen, formand for Forhandlingsudvalget (valgt for to år)

Niels Bruun de Neergaard, formand for Profileringsudvalget (på valg 2020)

Eva Ortvald Erichsen (genvalgt for to år)

Arne Lægaard (på valg 2020)

  • Suppleanter

1. Carsten L. Jakobsen og 2. Morten Brøgger Kristensen

  • Parlamentariske revisorer

Rikke Højer Pedersen og Lise Lykke Steffensen

Mit JA