Gå til sidens indhold

Formanden i Landbrugsavisen: "Nytænkning går tabt, når agronomer vælger rådgivning fra"

Uddannelsen er afgørende for, om rådgivningen udvikler sig, siger JA-formand Hans-Henrik Jørgensen i Landbrugsavisen som svar på kritik af kvaliteten i Landbrugsrådgivningen.

”Det er bekymrende, når der sættes spørgsmålstegn ved, om rådgivningsvirksomhederne lever op til at være innovative og nytænkende.” Sådan indledes JA-formand Hans-Henrik Jørgensens svar på kritik af manglende faglig styrke og udvikling i landbrugsrådgivningen i LandbrugsAvisen i begyndelsen af november.

”Vi oplever, at rådgivningsvirksomhederne kan have svært ved at tiltrække JA’ere. I mange tilfælde vælger man rådgivere med mellemlange uddannelser. De er dygtige til at optimere og finde tekniske løsninger inden for de allerede givne rammer. Men JA’s medlemmer har en længere og dybere faglig uddannelse, som er vigtig for at opnå innovation,” siger Hans-Henrik Jørgensen.

LandbrugsAvisen skriver, at der har været kritiske landmandsrøster i avisen, som har beklaget sig over, at de ikke bliver udfordret tilstrækkeligt.

Ifølge Hans-Henrik Jørgensen bærer rådgivningsvirksomhederne en stor del af ansvaret, fordi det i sidste ende handler om at få ansat de rigtige kandidater til jobbene.

”Både for JA og erhvervet som helhed er det helt afgørende, at arbejdspladserne i rådgivningstjenesten er attraktive og kan tiltrække nyuddannede og erfarne kandidater. En attraktiv arbejdsplads er kendetegnet ved, at ens ansatte har mulighed for at præstere bæredygtige løsninger. Samtidig skal der ydes løn og sikres rammer for personlig udvikling. Det skal være attraktivt nok til at overbevise en nybagt kandidat i eksempelvis Animal Science eller Jordbrugsøkonomi om, at jobbet er værd at flytte langt efter,” siger han.

”Nu gælder det om at finde de innovative løsninger, der skal sikre et bæredygtigt og rentabelt fremtidigt landbrug”, lyder det fra JA-formanden. Han mener dog også, at der er håndfaste beviser på, at rådgivningen er bedre end sit rygte:

”Man må anerkende, at der har været en stigning i den tekniske effektivitet. Det er et målbart bevis på, at der på bedriftsniveau sker en stadig udvikling - også internationalt.”

Mit JA