Gå til sidens indhold

Flere ledige i universitetsbyerne

Seneste opgørelse af ledigheden fra Akademikerne viser, at der er kommet flere ledige i universitetsbyerne – til gengæld er ledigheden lav i periferien af de samme byer.

Ledighedsgraden blandt medlemmerne af de akademiske a-kasser var i august 2019 på 5,7 pct., viser den seneste opgørelse af ledighedstal fra Akademikerne.

Ledigheden varierer mellem kommuner. Der tegner sig et overordnet billede af en høj ledighed i de store universitetsbyer og en betydeligt lavere ledighed i omegnen af byerne. Eksempelvis er ledighedsgraden for Aarhus Kommune på 8,5 pct., mens ledigheden blandt akademikere i nabokommunerne, Favrskov og Skanderborg, ligger på henholdsvis 2,8 pct. og 2,9 pct.

Det afspejler et bosætningsmønster, hvor nyuddannede med en relativt høj ledighed har naturligt udgangspunkt i universitetsbyerne, og siden hen i betydeligt omfang etablerer sig i omegnen.

For JA-medlemmer gælder, at den gennemsnitlige bruttoledighed i august var på 3,6 pct. Det er en svag stigning i forhold til juli måned.

Dimittendledigheden hos JA's medlemmer er ligeledes steget fra 29,6 pct. til 40,6 pct. – en udvikling, som også er set på samme tid i foregående år. Dimittendledigheden for akademikere generelt er på 37,2 pct. i august mod 36,2 pct. i juli. 

Mit JA