Gå til sidens indhold

Arbejdsmiljøet lider under manglende beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter

På private arbejdspladser uden overenskomst er arbejdsmiljørepræsentanter ikke særligt beskyttet mod opsigelse, og det kan gå ud over arbejdsmiljøet på arbejdspladserne, siger forhandlingskonsulent i JA. Ny undersøgelse kaster lys over problemets store omfang.

Det er ofte aftalt, at tillidsrepræsentanter nyder en særlig beskyttelse mod opsigelse, fordi de er særligt udsatte, når de fx repræsenterer medarbejderne i en konflikt med ledelsen på arbejdspladsen.

Arbejdsmiljørepræsentanter håndterer også svære sager – men på private arbejdspladser lever de livet farligt, for her er nemlig ikke en særlig beskyttelse af dem på linje med tillidsrepræsentantsbeskyttelsen.

”Som det er nu, er det problematisk på det private område, fordi arbejdsmiljørepræsentanten skal stille sin person, ekspertise og viden til rådighed uden at have beskyttelse,” fortæller Anne Jakobsen, der er forhandlingskonsulent i JA’s sekretariat.

”Arbejdsmiljørepræsentanten skal fx bringe problematikker op til ledelsen omkring fysiske og psykisk arbejdsmiljø, som er ubehagelige, og hvis man kan blive fyret uden at have den mindste smule særlige beskyttelse i sådan en situation – hvem tør så at stille sig op for sine kolleger?” uddyber hun.

Og det er ikke kun et potentielt problem for medarbejderne og arbejdsmiljøet på arbejdspladsen, men også for virksomheden, slår Anne Jakobsen fast:

”Det skaber også et problem for arbejdsgiveren, hvis der ikke er nogen medarbejdere, der vil varetage hvervet som arbejdsmiljørepræsentant, for det er jo lovpligtigt, at de skal have en.”

Mange genovervejer hvervet

Akademikerne har netop gennemført en undersøgelse, som viser omfanget af problemet med, at arbejdsmiljørepræsentanter risikerer at miste deres job i deres arbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø for deres kolleger.

Undersøgelsen er foretaget i et samarbejde med Dansk magisterforening, Djøf, IDA, Bibliotekarforbundet, Kommunikation og Sprog og Dansk Psykolog Forening og har kigget på, hvilken betydning særlig beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter har for fastholdelse og rekruttering af arbejdsmiljørepræsentanter. 

I undersøgelsen svarer 62 procent, at de overvejer at forlade hvervet som arbejdsmiljørepræsentant på grund af de ændrede vilkår.

Desuden svarer 85 procent, at den særlige beskyttelse er vigtig, hvis de skal tage svære arbejdsmiljøproblemer op med ledelsen.

Samtidig svarer næsten alle adspurgte, at de tror, at det bliver svært at få arbejdsmiljørepræsentanter i fremtiden, hvis ikke der sker ændringer.

På den måde kan det have store konsekvenser for arbejdsmiljøet, hvis ikke der bliver indført beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter på private arbejdspladser, fortæller Lars Qvistgaard, der er formand for Akademikerne, i kølvandet på undersøgelsen:

”Samarbejdet mellem ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanterne er en helt central grundsten for at sikre godt arbejdsmiljø, gode arbejdsvilkår og sunde pladser og det er netop dette gode samarbejde som altid har været kendetegnende for det danske arbejdsmarked, som nu risikerer at gå fløjten,” siger han ifølge Akademikernes hjemmeside.

Dom slår manglende beskyttelse fast

På de offentlige arbejdspladser og på private arbejdspladser med overenskomst er arbejdsmiljørepræsentanterne gennem overenskomsterne beskyttet ligesom tillidsrepræsentanterne.

For et par år tilbage var der en udbredt tro på, at arbejdsmiljørepræsentanter på private arbejdspladser uden overenskomst også havde en særlig beskyttelse, fordi der i arbejdsmiljøloven står, at en arbejdsmiljørepræsentant er beskyttet mod opsigelse og anden forringelse af sine vilkår på samme måde som en tillidsrepræsentant inden for samme eller tilsvarende faglige område. 

På den baggrund antog mange, at beskyttelsen af tillidsrepræsentanter i overenskomster kunne overføres til arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladser uden overenskomst.

Men i slutningen af november 2017 slog Højesteret fast, at det ikke er tilfældet. Her blev der afsagt dom i en sag, hvor en konsulent beskæftiget med akademiske arbejdsopgaver i en privat virksomhed uden overenskomst var blevet opsagt.

Spørgsmålet var, om arbejdsmiljørepræsentanten havde særlig beskyttelse, fordi vilkårene i en overenskomst fra et tilsvarende fagligt område kunne overføres – og det fastslog Højesteret ikke var tilfældet, idet de forskellige overenskomster, som var fremlagt i sagen, ikke faldt ind under begrebet ’tilsvarende fagligt område’.

”Det var en chokerende afgørelse, og det er horribelt, at arbejdsmiljørepræsentanter på private arbejdspladser uden overenskomst på den måde står uden beskyttelse,” siger Anne Jakobsen.

”Hvorfor ikke fastsætte beskyttelsen i lovgivningen? Det er lovpligtigt at have en arbejdsmiljørepræsentant, ergo bør der også være en lovmæssig beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanten med fx forlænget opsigelsesvarsel,” siger hun.

Anne Jakobsen fortæller, at det nu gælder om at få sager frem i lyset, som kan vise behovet for beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter, og at JA sammen med Akademikerne vil arbejde for, at også arbejdsmiljørepræsentanter på private arbejdspladser uden overenskomst bliver særligt beskyttet.

Mit JA