Gå til sidens indhold

Årsberetning: Her er de vigtigste punkter fra året i JA

Nye interne strukturer i sekretariat og repræsentantskab, digitalisering af fagbladet, 70 faglige og kompetencegivende aktiviteter og over 1500 henvendelser til JA fra medlemmer – det er, hvad der har tegnet det seneste år i foreningen.

Den anden weekend i november blev der afholdt repræsentantskabsmøde i JA. Her bestod den officielle del blandt andet af godkendelse af regnskab, budget og foreningens virksomhedsplan for 2020, herunder blev årsberetningen taget til efteretning af repræsentantskabet.

En af de vigtigste begivenheder i JA i det forgangne år har været en omlægning af repræsentantskabets sammensætning, som trådte i kraft ved valget i august. Her skrumpede repræsentantskabet til 50 medlemmer og seks valggrupper. 

JA har også fortsat sin digitale udvikling det seneste år efter lanceringen af den nye hjemmeside ja.dk. Det betød, at den sidste trykte udgave af fagbladet JA Aktuelt udkom i august, og at medlemmerne i oktober modtog første digitale udgivelse af bladet, som ligger på jaaktuelt.dk.

Og så har der ligesom øvrige år været stort fokus på JA's kerneydelse som fagforening, nemlig rådgivning af foreningens medlemmer. I den forbindelse har JA også sat ekstra fokus på medlemmernes arbejdsmiljø med en stor undersøgelse, som munder ud i konkrete initiativer i det kommende år.

Læs om alt det og forventningerne til fremtiden i JA's årsberetning ved at klikke på de enkelte afsnit herunder:

Formandskabets beretning – et år med forandringer

Rådgivning af foreningens medlemmer

JA's økonomi

Samarbejdet i Akademikerne

Nye folkevalgte til JA

Fokus på JA’ernes arbejdsvilkår

Kompetenceudvikling og faglighed i JA

Digitalisering af fagbladet

Det kommende år – et blik mod 2020

 

 

Mit JA