Gå til sidens indhold

20 veje til et længere arbejdsliv

Seniortænketanken har offentliggjort deres anbefalinger til, hvordan seniorer kan blive længere på det danske arbejdsmarked. Kompetenceudvikling og forenkling af pensionen er to af midlerne til at nå målet ifølge tænketanken.

Beskæftigelsesfrekvensen for seniorer i aldersgruppen 60-70 år skal år for år bevæge sig tættere på arbejdsmarkedets gennemsnit.

Så enkelt lyder den overordnede målsætning for Seniortænketanken. Men helt lige så enkel er vejen til målet dog ikke, og derfor har tænketanken siden maj 2018 arbejdet med at finde nye løsninger, der kan skabe grobund for et godt og langt arbejdsliv.  

Seniortænketankens arbejde har nu udmøntet sig i 20 anbefalinger, som er givet videre til regeringen. Tilsammen skal anbefalingerne sørge for, at seniorer får bedre muligheder for at blive længere på arbejdsmarkedet.

Baggrunden for tænketanken er nemlig, at arbejdsgivere i dag oplever, at der er mangel på kvalificeret arbejdskraft, og derfor blev tænketanken nedsat som led i udmøntningen af ’Aftale om flere år på arbejdsmarkedet’, som den daværende regering og Dansk Folkeparti indgik.

”Vi ved, at arbejdsgiverne har brug for flere hænder. Vi ved også, at rigtig mange gerne bliver længere på arbejdsmarkedet. Derfor har det også været helt afgørende for os at komme med forslag, der tager højde for de ændrede vilkår, der kan opstå med alderen og samtidig anerkender den store værdi, som seniorerne skaber på arbejdspladserne,” siger Dansk Magisterforenings formand, Camilla Gregersen, der er Akademikernes repræsentant i Seniortænketanken.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard mener også, at større inddragelse af seniorer på arbejdsmarkedet er vigtig:  

”Generelt skal vi gøre mere for, at dem, der kan og har lyst, bliver længere på arbejdsmarkedet. Her ligger et stort uudnyttet potentiale, som kan gøre vores samfund rigere og give os mulighed for at prioritere velfærden. Udviklingen er i gang – men vi skal have endnu flere med. Seniorerne har erfaring og kompetencer, som jeg håber i højere grad vil blive anerkendt bredt,” siger han ifølge Beskæftigelsesministeriet.

En mere enkel pension er nøglen

Blandt de konkrete anbefalinger fra Seniortænketanken er et overordnet forslag om et partnerskab, der skal bestå af bl.a. arbejdsmarkedets parter.

”Der er brug for et fortsat fokus på at sikre gode og sunde arbejdspladser, så seniorer bliver længere i jobbet. Vi skal have gode arbejdspladser, som er åbne over for seniorernes behov, og sunde arbejdspladser med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, så ingen skubbes ud. Samtidigt er arbejdsmarkedet under hastig forandring, og vi skal sikre, at den enkelte har de nødvendige kompetencer til at begå sig på arbejdsmarkedet. Partnerskabet får en meget vigtig rolle for at skabe attraktive rammer for seniorer ude på de enkelte arbejdspladser,” siger Camilla Gregersen.

Desuden er der 19 øvrige anbefalinger fordelt på tre delmål, såkaldte sigtelinjer: Der skal etableres bedre muligheder og vilkår for det lange arbejdsliv; Ledige seniorer skal lige så hurtigt tilbage i job som andre grupper af ledige; Det skal være nemmere at gennemskue fordelene ved at udskyde tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Til den første sigtelinje hører seks anbefalinger, bl.a. om lokalaftaler og seniorpraksis samt kompetenceafklaring og opkvalificering. Sigtelinje nr. to har udmøntet sig i otte anbefalinger, bl.a. om tidlige samtaler i a-kasse og på jobcenter og jobmatch mellem virksomheder og ledige seniorer.

Den tredje sigtelinje har fem anbefalinger, som bl.a. handler om bedre information om fordele ved senere tilbagetrækning, herunder bedre muligheder for delpension og forenkling af reglerne i pensionssystemet.

Seniortænketanken lægger netop op til en udvidet pensionskommission, der skal foreslå forenklinger af pensionssystemet og sikre bedre sammenhæng i det samlede pensionssystem.

”Det danske pensionssystem er komplekst, og der er brug for forenkling. Vi kan sikre en bedre sammenhæng og gennemsigtighed for borgeren ved at forenkle systemet, så det bliver lettere for den enkelte at gennemskue de økonomiske aspekter ved at blive længere tid på arbejdsmarkedet,” siger Camilla Gregersen.

Seniortænketanken har bestået af formand Harald Børsting og 16 medlemmer: otte sagkyndige og otte repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Anbefalingerne udspringer af analyser og forskning på området samt besøg på virksomheder, der arbejder med at holde på deres seniorer.

Mit JA