Gå til sidens indhold

Giver konventionelt landbrug mere natur

​Nyt Cambridge studie foreslår en intensivering af de nuværende landbrugsarealer for at følge efterspørgslen på fødevarer, mens vi samtidig freder resterende naturarealer for at beskytte biodiversitet og modarbejde klimaforandringer og miljøproblemer.

Studiet påpeger, at konventionelt landbrug kan producere den samme mængde fødevarer fra et mindre areal end økologisk landbrug. Ergo kan vi nøjes med færre arealer og stadig producere den samme mængde fødevarer.

Men studiet understreger, at en øget effektivitet ikke direkte frigiver arealer, da det ville skulle sikres gennem fredning, regulering eller støtteordninger. Studiet kan altså ikke nødvendigvis bruges til at sige, at konventionelt landbrug giver mere natur end økologisk, da fredning eller anden lovgivning er det springende punkt.

Der har været flere studier og debatter om, hvorvidt økologiske eller konventionelle landbrug er bedre for miljø, biodiversitet og effektivitet. Man skal dog passe på med sammenligningen, da hverken økologiske eller konventionelle landbrug kan skæres over én kam.

Der er flere faldgruber i sammenligningen: Eksempelvis om man sammenligner pr. kg færdigproduceret produkt eller pr. areal, der dyrkes? Kigger man på en hektar jord eller på hele bedriften?

Økologer og konventionelle jordbrugere dyrker heller ikke jorden på samme måde, og de har forskellige sædskifter. De konventionelle udfører mindre jordbearbejdning, og nogle praktiserer pløjefri dyrkning, der reducerer dieselforbruget til under det halve pr. ha. På den anden side har økologer flere flerårige græsmarker, der binder mere kulstof og udvasker få næringsstoffer.

Debatten fokuserer på enten økologi eller konventionelt, men der er mange flere nuancer. Vi kunne fx kigge på andelen af flerårige græsmarker og bioraffinering, som JA skrev om i Politiken den 20. juni, eller dyrkningssystemer, der binder mere kulstof, som JA skrev om i Altinget den 20. august.

I JA vil vi gerne sætte bredt fokus på alle de forhold, der er relevante for fremtidens fødevareproduktion. Derfor afholder vi konference tirsdag den 30. oktober på Christiansborg om ”Mad nok 2050”

 

Mit JA