JA-Trekantområdet

 

Generalforsamling 2018

Afholdes i år på:

Galionen på Brejning Havn
Brejning Strand 7, Brejning
7080 Børkop

Her bynder vi med en dejlig middag og den årlige generalforsamling afholdes derefter.

Dagsorden

1. Valg af stemmetællere og dirigent
2. Beretning om foreningens virke v/formanden
3. Regnskab 2017/18 v/kassereren
4. Behandling af indkomne forslag
5. Foreningens fremtidige virke under JAs netværk
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant

    På valg er:
    Jes Klausen
    Martin Fritzner
    Suppleant: Bjarke Lassesen

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

    På valg er:
    Revisor: Chr. Hansen
    Suppleant: Mogens Nielsen

8. Eventuelt

 

***

 

Trekantområdets Jordbrugsakademikere skaber og udbygger netværket mellem jordbrugsakademikere og beslægtede universitetsuddannede, der bor i Trekantområdet.

Foreningen skiftede navn fra Vejle Amts Agronomforening ved 100-års-jubilæet 30. oktober 2015.

Læs mere på det lokale netværk og dets 100 års jubilæum

 Kontakt JA

Cathrine Norup
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 12-09-2018