Gå til sidens indhold

Legater

Studiefonden for Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening

Studiefonden vil uddele op til 40.000 kr. hvert halve år til foreningens medlemmer. Der kan opnås støtte til længerevarende studieophold i udlandet, deltagelse i studie- og kongres-rejser samt ph.d.- og andre kurser. Kongresrejser støttes kun såfremt ansøgeren deltager med indlæg eller poster. Der kan kun søges til aktiviteter, der ikke er påbegyndt. Regnskab indsendes når aktiviteten er afholdt. Foreningen forbeholder sig ret til at bede om en rejse-rapport, hvis aktiviteten har almen interesse for læsere af JA Aktuelt. Der vil kun undtagelsesvis blive uddelt beløb over 10.000 kr. pr. ansøger. Ansøgere, der ikke har modtaget legatydelse indenfor de seneste 3 år, har fortrinsret.

Ansøgningen skal udfærdiges på Studiefondens ansøgningsskema og vedlægges et kortfattet CV og om muligt dokumentation for evt. kongresindlæg. Ansøgningen skal indsendes som en samlet fil til mail: legater@dm.dk

Ansøgningsfrist er 1. marts og 1. september. Kun rettidigt indkomne ansøgninger behandles. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Mette Lübeck.

Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening er en interesseforening for uddannede ph.d.ere og ph.d.-studerende inden for jordbrugsvidenskabelige område. Medlemskab af foreningen koster 150 kr. årligt. Se mere information om Ph.D.foreningen.

Ansøgningsskema/applicationforms

Ansøgningsskema ph.d

Appli form ph.d

Appli form ph.d Dbc

Kontakt

Cathrine Norup
Kontorfuldmægtig

cathrine.jpg
Mit JA