Gå til sidens indhold

Legater

Studiefonden for Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening

Studiefonden vil i foråret 2019 uddele op til 40.000 kr. til foreningens medlemmer. Der kan opnås støtte til længerevarende studieophold i udlandet, deltagelse i studie- og kongres-rejser samt ph.d.- og andre kurser. Kongresrejser støttes kun såfremt ansøgeren deltager med indlæg eller poster. Der kan kun søges til aktiviteter, der ikke er påbegyndt. Regnskab indsendes når aktiviteten er afholdt. Foreningen forbeholder sig ret til at bede om en rejse-rapport, hvis aktiviteten har almen interesse for Jord og Videns læsere. Der vil kun undtagelsesvis blive uddelt beløb over 10.000 kr. pr. ansøger. Ansøgere, der ikke har modtaget legatydelse indenfor de seneste 3 år, har fortrinsret.

Ansøgningen skal udfærdiges på Studiefondens ansøgningsskema og vedlægges et kortfattet CV og om muligt dokumentation for evt. kongresindlæg. Ansøgningen skal indsendes som en samlet fil til post@ja.dk.

Ansøgningsfrist er onsdag den 16. september 2019. Kun rettidigt indkomne ansøgninger behandles. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Mette Lübeck.

Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening er en interesseforening for uddannede ph.d.ere og ph.d.-studerende inden for jordbrugsvidenskabelige område. Medlemskab af foreningen koster 150 kr. årligt. Se mere information om Ph.D.foreningen.                 

Kontakt

Laila Mortensen
Kontorfuldmægtig

Foto mangler
Mit JA