Gå til sidens indhold

Generalforsamling 2020

Invitation til webinar: CRISPR – DNA som værktøj til mere bæredygtige fødevarer - efterfulgt af generalforsamling 2020.

Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening inviterer til gratis webinar:
CRISPR – DNA som værktøj til mere bæredygtige fødevarer? v/ Michael Palmgren.

Nye forædlingsteknikker er ved at revolutionere jordbruget. Hvad kan de bruges til, og resulterer de i gmo’er eller ej? Efterfølgende spørgsmål til Michael.

Dato
Onsdag den 11. november 2020 kl. 16:30 

Sted
Via PC

Link til webinar og generalforsamling sendes til de tilmeldte.

Medlemmer er velkomne til at videresende invitationen til ikke-medlemmer.

Den efterfølgende generalforsamling forventes at starte kl. 17:30 og slutte senest kl. 19:00.

Dagsorden for generalforsamlingen
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Godkendelse af referat fra generalforsamling 2019
5. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
6. Aflæggelse af revideret regnskab for 2019
7. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2021
8. Behandling af forslag fremsat af medlemmer
9. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleant
10. Forslag til aktiviteter fra medlemmerne
11. Eventuelt

Det bemærkes, at i henhold til vedtægternes § 5, må forslag til generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Forslag sendes pr e-mail til foreningens formand Mette Lübeck mel@bio.aau.dk.
Tilmelding til arrangementet sendes pr. e-mail til Jens Peter Vestager jpact@icloud.com senest den 6. november.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Mit JA