Gå til sidens indhold

Generalforsamling 2019

Invitation til Rundvisning i Zoo - samt efterfølgende spisning "dagens ret" efterfulgt af generalforsamling 2019 den 18. november 2019

Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening inviterer til gratis rundvisning i Zoo, den 18. november 2019.

Medlemmer er velkomne til at medbringe en ledsager, dog prioriteres medlemmerne ift. de ca. 35 pladser.

Mødetidspunkt:
Kl. 17:00. Rundvisningen tager ca. en time.

Sted:
ZOO, Roskildevej 32, 2000 Frederiksberg, kl. 17.00. Efterfølgende vil vi spise sammen fra 18.00-19.00.

Den efterfølgende generalforsamling forventes at starte kl. 19:00 i forlængelse af spisningen. Generalforsamlingen forventes afsluttet senest kl. 21:00.

Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Godkendelse af referat fra generalforsamling 2018
5. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
6. Aflæggelse af revideret regnskab for 2018
7. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2020
8. Behandling af forslag fremsat af medlemmer
9. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleant
10. Forslag til aktiviteter fra medlemmerne
11. Eventuelt.

Det bemærkes, at i henhold til vedtægternes § 5, må forslag til generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes pr. e-mail til foreningens formand Mette Lübeck.

Af hensyn til planlægning og traktement er der tilmelding til arrangementet pr. e-mail til Jens Peter Vesterager senest den 8. november.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Mit JA