Gå til sidens indhold

Danske Senior Agronomer

Danske Senior Agronomer er et lokalt netværk under JAs palette.

Valmue Til Arrangements Nyhedsbrev

Bliv medlem - uanset alder
Danske Senioragronomer er foreningen, hvor alle jordbrugsakademikere kan blive medlem - uanset alder. Det årlige kontingent er 150 kr., og indmeldelse kan ske på hjemmesiden eller til et bestyrelsesmedlem. Man skal blot have interesse i at være sammen med andre jordbrugsakademikere om emner af fælles interesse.

Foreningen har egen hjemmeside og bestyrelsen består i dag af følgende personer:

Formand: Poul Agergaard

Næstformand: Henry Møller Andersen

Kasserer: Anton Kristensen

Sekretær: Inger Olsen

Rejsearrangør: Ole Klejs Hansen

Danske Senior Agronomer har til formål at fremme samarbejde om emner af interesse for senioragronomer. Det sker ved at arrangere kulturelle og landbrugsorienterede senioraktiviteter som ferie- og studieture samt højskoleophold mv.

Netværket har bl.a. to spændende udlandsrejser på programmet i 2022. En 6- dags tur til Alsace i april samt en 11- dags tur til det østlige USA i september.
Netværket har aktiviteter i Danmark i 2022. Der er en uges højskolekursus med temaet: ”Tankevækkende sommer” på Rude Strand Højskole i juni og en 3 dages tur til Vendsyssel i august.

Læs mere her.

Inger Olsen, sekretær i bestyrelsen, har til JA Aktuelt nr. 2/2019 skrevet nedenstående spændende reportage: På farten med Danske Senior Agronomer - om medlemsskab i netværket.

 • På farten med Danske Senior Agronomer

  - af Inger Olsen, sekretær i Danske Senior Agronomer til JA Aktuelt nr. 2/2019


  På farten med Danske Senior Agronomer
  Når man overvejer at holde på arbejdsmarkedet, er tankerne ofte: Hvad kommer jeg til at savne? Mine egne tanker gik på det kollegiale samvær, og om hvordan det kan opretholdes. Det kan ske lettere lokalt end på landsplan, og det var der også nogle agronomer, der gjorde sig overvejelser om i 1988. De dannede Foreningen Danske Senior Agronomer. Og hvad sker der så i foreningen?
  I 2018 arrangerede foreningen en uge på højskole, en rejse til Portugal, en rejse til Canada og et årsmøde på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet - tidligere Landbohøjskolen.
  Foreningens formål er at fremme samarbejde om emner af interesse for senioragronomer. For at blive medlem skal man være jordbrugsakademiker fra KVL eller tilsvarende universitet. Dét, der er i højsædet, er at arrangere kulturelle og fællesskabende oplevelser med socialt samvær med andre agronomer. Selvfølgelig sammen med en ledsager.
  Det er en god oplevelse at være sammen med tidligere kolleger og andre med samme baggrund i uddannelse. Det bliver til mange gode snakke og diskussioner.
  Højskoleophold
  I juni arrangeres en uge på højskole, og foreningen sørger for, at det afholdes forskellige steder i landet. I 2018 var det på Grundtvigs Højskole i Hillerød med udgangspunkt i ”Kongernes Nordsjælland”. Der blev dykket ned i historien om det, vi er rundet af, og det vi er fælles om. Lærerkræfterne var højskolens egne i miks med foredragsholdere udefra, og de gav gode oplæg til gode debatter. Der er selvfølgelig ekskursioner til egnskarakteristiske steder, både historiske og naturområder, og det er en god måde at opleve forskellige steder i Danmark på.
  I 2019 arrangerer vi højskoleopholdet ved Limfjorden på Seniorhøjskolen Nørre Nissum under overskriften Vestkysten og Limfjorden.
  Korte indenlandske ophold
  For at tilgodese alle medlemmers interesser, arrangeres der også korte ture i Danmark. Det er typisk en tre-dages-tur med to overnatninger. Vi har været på Rold Storkro i 2016 med Lille Vildmose som udgangspunkt.

  I august 2019 arrangeres en tre-dages-tur i det sydfynske med overnatning i Fåborgområdet.

  Rejser
  Når vi arrangerer rejser i Europa, samarbejder vi med et rejseselskab til en af selskabets traditionelle destinationer. Turen planlægges i fællesskab med bestyrelsen. Der er mange historiske steder i Sydeuropa. Men i 2016 gik turen til Estland, Letland og Litauen, hvor der ud over kulturelle steder også var besøg på landbrug, som havde nydt godt af den rådgivningstjeneste, som blev etableret i 1990erne i samarbejde med International Afdeling på Landbrugets Rådgivningscenter (i dag SEGES). Gennem årene er der oparbejdet en praksis, hvor der er inkluderet helpension med drikkevarer samt entreer i rejsens pris. Man skal således kun have lommepenge med, og derfor ligger priserne højere end den normale pris hos rejseselskaberne.
  I dag er det almindeligt, at mange selv rejser selv til fx Sydafrika og New Zealand, men nogle senioragronomer vil gerne deltage i en oversøisk gruppetur. Danske Senioragronomer har derfor indledt et samarbejde med Landbosenior, og i 2019 går turen til Grønland.
  Årsmøde
  Højdepunktet er årsmødet i september. Det afholdes forskellige steder i Danmark, fortrinsvis på landbrugsskoler. Der er stor opbakning til at mødes med tidligere kolleger eller studiekammerater, og selvfølgelig er der foredrag med oplæg til debat. Det er som regel et aktuelt emne, et underholdende emne og et indlæg med landbrugsfaglig tilgang. Det er en rigtig hyggedag med over 100 deltagere. I 2018 blev det afholdt på KVL, nu KU SCIENCE, og minder fra studietiden kom frem.

  I 2019 holdes årsmødet på Horisont i Skejby, det tidligere Koldkærgård Kursuscenter.

  Bliv medlem - uanset alder
  Danske Senioragronomer er foreningen, hvor alle jordbrugsakademikere kan blive medlem - uanset alder. Det årlige kontingent er 150 kr., og indmeldelse kan ske på hjemmesiden eller til et bestyrelsesmedlem. Man skal blot have interesse i at være sammen med andre jordbrugsakademikere om emner af fælles interesse.
  Foreningen har egen hjemmeside www.senioragronomer.dk. Bestyrelsen består i dag af formand Poul Agergaard, næstformand Ole Kirk, kasserer Johannes Christensen, sekretær Inger Olsen og rejsearrangør Henrik Nygaard.

   

Mit JA