Gå til sidens indhold

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamingen. Stemmeretten udøves ved personlig stemmeafgivelse. Der udarbejdes et beslutningsreferat fra generalforsamlingen, der offentliggøres her på hjemmesiden.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, hvoraf 3 er på valg hvert andet år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær.

Valg til bestyrelsen foregår på generalforsamlingen ved skriftlig opstilling og afstemning.

Generalforsamling 2021

Inden generalforsamlingen vil der være mulighed for at deltage i rundvisningen i ”Jernbanebyen”, som er i gang med at blive en af Københavns helt nye bydele. Læs mere her - husk det kræver særskilt tilmelding.

Den foreløbige dagsorden er som følger:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Godkendelse af dagsorden.
  3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  4. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
  5. Behandling af fremsatte forslag.
  6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  7. Valg af bestyrelse.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet, skal sendes til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen, dvs. senest den 21. maj 2021. Send dine forslag til JA's netværkskoordinator Cathrine Norup.

Mit JA