Gå til sidens indhold

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamingen. Stemmeretten udøves ved personlig stemmeafgivelse. Der udarbejdes et beslutningsreferat fra generalforsamlingen, der offentliggøres her på hjemmesiden.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, hvoraf 3 er på valg hvert andet år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær.

Valg til bestyrelsen foregår på generalforsamlingen ved skriftlig opstilling og afstemning.

Generalforsamling 2020

Inden generalforsamlingen vil der være mulighed for at deltage i rundvisningen i ”Jernbanebyen”, som er i gang med at blive en af Københavns helt nye bydele. Læs mere her - husk det kræver særskilt tilmelding.

Dagsorden er som følger:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Godkendelse af dagsorden.
  3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  4. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
  5. Behandling af fremsatte forslag.
  6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  7. Valg af bestyrelse.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet, skal sendes til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen, det vil sige senest den 11. september 2020. Send dine forslag til Cathrine Norup. Herefter får alle medlemmer af LAF tilsendt den endelige dagsorden.

Vi er så heldige i år at indbyde til generalforsamling og middag på Banegaarden ”Københavns grønne Narnia”.

Et unik sted, som er en del af byudviklingen af DSB’s baneterræn. Folkene bag Banegaarden beskriver stedet sådan her: ”Midt i København, på DSB's baneterræn, ligger et stykke "uopdaget" land med vild natur, brombærkrat, buske og gamle træer. En grøn verden fyldt med sanselighed og magi. Her er vi i gang med at udvikle et grønt fyrtårn, hvor æstetik, bæredygtighed, sundhed, planter, smagsoplevelser og naturlig sanselighed er omdrejningspunkt.”

Hvis man deltager i den efterfølgende spisning, er det vigtigt, man oplyser allergier, er vegetar eller veganer.

Læs mere om Banegaarden her

Antal pladser: ingen begrænsning på generalforsamlingen. Max 40 personer til spisning. Hvis ikke er medlem af foreningen koster middagen 300 kr.

Mit JA