Gå til sidens indhold

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamingen. Stemmeretten udøves ved personlig stemmeafgivelse. Der udarbejdes et beslutningsreferat fra generalforsamlingen, der offentliggøres her på hjemmesiden.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, hvoraf 3 er på valg hvert andet år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær.

Valg til bestyrelsen foregår på generalforsamlingen ved skriftlig opstilling og afstemning.

Referat generalforsamling

Mit JA