Gå til sidens indhold

Bestyrelse og udvalg

Det påhviler bestyrelsen at virke for opfyldelse af foreningens formål, herunder uddeling af studiefondsmidler og forvaltning af foreningens formue.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, hvoraf 3 er på valg hvert andet år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær.

Valg til bestyrelsen foregår på generalforsamlingen ved skriftlig opstilling og afstemning. Valget af bestyrelsesmedlemmer gælder for en toårig periode. Beslutningsreferater fra bestyrelsesmøderne offentliggøres på hjemmesiden. 

Medlemmer af bestyrelsen

Formand
Josefine Vintov

Bestyrelsesmedlemmer
Freja Holm Brandt (næstformand)
Liselotte Dybkjær
Jesper Hesselholdt
Nina Jahn Martensson
Thomas Høvsgaard Vejsnæs
Emilie Nørgaard Andersen (suppleant)

Studenterrepræsentant
Anna Bove

Mit JA