Gå til sidens indhold

Landskabsarkitekternes Forening

Landskabsarkitekternes Forening (LAF) er et netværk for landskabsarkitekter fra KU SCIENCE og for andre med lignende uddannelse og/ eller med et fagligt virke inden for landskabsarkitekturens fagområder.

Regndråber.jpg

Netværket er et fagligt og socialt forum for medlemmer, der i deres daglige arbejde planlægger, projekterer, udfører og plejer grønne områder - lige fra de meget bynære arealer til de åbne landskaber. Men det er også et samlingssted for alle, der med baggrund i landskabsarkitekturen har bevæget sig ud i andre arbejdsfelter og derfra kan give deres synsvinkel på faget.

Ved medlemmernes aktive medvirken er formålet med netværket at skabe grobund for faglig udveksling og fornyelse, ikke som efteruddannelse, men ved at møde andre praktikere og udveksle erfaringer. Der er mulighed for at møde studiekammerater, kolleger og samarbejdspartnere i en afslappet atmosfære.

LAF har som overordnet formål at udvikle og udveksle viden om fagområdet internt i medlemskredsen og at udvikle medlemmernes kompetencer for herigennem at styrke og promovere faget bredt. Hertil hører også et legat til landskabsarkitekters studie-, rejse- og formidlingsaktiviteter mv.

LAF arrangerer hvert år omkring 6 ekskursioner og andre arrangementer, som bredt dækker fagets facetter. I de tilfælde hvor LAF kan indgå i et samarbejde med andre interesseforeninger, uddannelsessteder mv. om afholdelsen af kursusvirksomhed og møderækker, vil det være naturligt at gøre det.

Mange arrangementer vil være åbne for alle interesserede, så der skabes basis for en faglig udveksling med beslægtede faggrupper.

Klik og send os en mail om, at du gerne vil tilmeldes netværket

Vær opmærksom på, at første gang du aktiverer login-funktionen, kan det tage lidt tid. Det bliver meget hurtigere de efterfølgende gange.

Kontakt

Cathrine Norup
Kontorfuldmægtig

cathrine.jpg
Mit JA