Gå til sidens indhold

Generalforsamling 2021

Dette års generalforsamling begynder med en et foredrag om droners muligheder i fremtidens landbrug. Hvor benytter vi droner i landbruget i Danmark, men også internationalt. Droner er et effektivt redskab til at skaffe aktuelle og præcise oplysninger som for eksempel afgrødens biomassefordeling. Herefter er det middag og generalforsamling.

Droneimarkforsøg JA3 Beskåret

Dagsorden ser således ud:

1. Valg af stemmetællere og dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed ved formanden
3. Regnskab for 2020/21 v/kassereren
4. Indkomne forslag
5. Foreningens fremtid
6. Valg til bestyrelsen
7. Eventuelt.

Tilmelding til arrangementet er via JAs arrangementskalender.

Kontakt

Cathrine Norup
Kontorfuldmægtig

cathrine.jpg
Mit JA