Gå til sidens indhold

Generalforsamling 2019

Dette års generalforsamling begynder med en guidet rundvisning i LEGO® House efterfulgt af et foredrag med centerleder ved Aarhus Universitet i Foulum, der vil fortælle om: Muligheder for at ”disrupte” dansk landbrug ved hjælp af bioraffinering. Herefter er det middag og generalforsamling.

Lego Play House

Dagsorden ser således ud:

1. Valg af stemmetællere og dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed ved formanden
3. Regnskab for 2018/19 v kassereren
4. Indkomne forslag
5. Foreningens fremtid
6. Valg til bestyrelsen:

Jens Erik Rasmussen
Carsten Jakobsen
Martin Fritzner
+ et medlem for 1 år.

Suppleant: Bjarke Lassesen

Valg af revisor: Erik Groth
Revisorsupp. Mogens Nielsen.

Ad. 7. Eventuelt.

Tilmelding til arrangementet er via JAs arrangementskalender.

Mit JA