Landskabsarkitekternes Forening

 
Landskabsarkitekternes Forening (LAF) er et netværk for landskabsarkitekter fra KU LIFE og for andre med lignende uddannelse og/ eller med et fagligt virke inden for landskabsarkitekturens fagområder.
 
Netværket er et fagligt og socialt forum for medlemmer, der i deres daglige arbejde planlægger, projekterer, udfører og plejer grønne områder - lige fra de meget bynære arealer til de åbne landskaber. Men det er også et samlingssted for alle, der med baggrund i landskabsarkitekturen har bevæget sig ud i andre arbejdsfelter og derfra kan give deres synsvinkel på faget.
 
Ved medlemmernes aktive medvirken er formålet med netværket at skabe grobund for faglig udveksling og fornyelse, ikke som efteruddannelse, men ved at møde andre praktikere og udveksle erfaringer. Der er mulighed for at møde studiekammerater, kolleger og samarbejdspartnere i en afslappet atmosfære.
 
LAF har som overordnet formål at udvikle og udveksle viden om fagområdet internt i medlemskredsen og at udvikle medlemmernes kompetencer for herigennem at styrke og promovere faget bredt. Hertil hører også et legat til landskabsarkitekters studie-, rejse- og formidlingsaktiviteter mv.
 
LAF arrangerer hvert år omkring 6 ekskursioner og andre arrangementer, som bredt dækker fagets facetter. I de tilfælde hvor LAF kan indgå i et samarbejde med andre interesseforeninger, uddannelsessteder mv. om afholdelsen af kursusvirksomhed og møderækker, vil det være naturligt at gøre det.
 
Mange arrangementer vil være åbne for alle interesserede, så der skabes basis for en faglig udveksling med beslægtede faggrupper.

Landskabsarkitekternes Forenings bestyrelse administrerer en
Rejse- og Udgivelsesfond 
 
På de følgende sider kan du læse mere om:
 
 
 
Har du mistet dit login eller aldrig haft et, så kan du oprette det her.
 
Vær opmærksom på, at første gang du aktiverer login-funktionen, kan det tage lidt tid. Det bliver meget hurtigere de efterfølgende gange.
 
  
  
  
  
LAF kalender 2012-2013.pdf
  
14-03-2013 15:59VitecoAdmin
Netværk i LAF.pdf
  
14-03-2013 15:59VitecoAdmin
Program for arrangement 15. maj 2012.pdf
  
14-03-2013 16:00VitecoAdmin
Vedtægt for LAF.pdf
  
14-03-2013 15:59VitecoAdmin
Virksomhedsplan LAF 2009-2010.pdf
  
14-03-2013 16:00VitecoAdmin

 Kontakt JA

Cathrine Norup
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 09-10-2018