Danske Forstkandidaters Forening

 
Danske Forstkandidaters Forening (DFF) er et netværk primært for personer med en baggrund inden for skov- og naturforvaltning fra KU SCIENCE.
 
DFFs formål er at være et fagligt og socialt forum for medlemmer, der i deres uddannelse og/eller daglige arbejde har at gøre med skov, natur, forvaltning, træindustri samt administration inden for skov og natur.
 
DFF har i dag 632 kandidater og 32 studerende som medlemmer.
 
DFF har et Aktivitetsudvalg, der hvert år planlægger og gennemfører 3-5 arrangementer, som har til formål at skabe grobund for foreningens faglige og sociale netværksdannelse. Arrangementerne skal være med til at skabe kontakt mellem medlemmer med den samme faglige baggrund, på tværs af arbejdspladser, brancher og årgange. Hele landet tilgodeses så vidt muligt med disse arrangementer.
For enkelte arrangementer er der et beskedent deltagergebyr, mens andre er gratis.
 
I 2018 er aktiviteterne i første halvår:
 
  • 06. februar: Kan bæredygtigt skovbrug modvirke klimaforandringer
  • 16. - 18. marts: Skovtur og portvin, Egelytur for studerende
  • 10. april: Gå-hjem-møde: "Ørnebregnen - en global udfordring for natur, sundhed og miljø
    Se program for debatarrangement om Ørnebregnen

I januar er der udsendt en Arrangementskalender - lige til at hænge op - sammen med Jord & Viden. Tilmelding og yderligere beskrivelse af de enkelte arrangementer findes løbende i den elektroniske arrangementskalender.

DFF er medlem af Union of European Foresters (UEF), der er et forbund for professionelle skovbrugsorganisationer fra europæiske lande. UEF arbejder for at promovere, bevare og udvikle de europæiske skove og skovbrugserhverv, og afholder flere aktiviteter årligt. Læs mere om UEF og dens aktiviteter på hjemmesiden: www.european-foresters.org.

 
DFF administrerer følgende studie- og rejselegater:
 
  • Skovrider Mogens Andersen og hustru Elin Michaela Andersens Fond
  • O.J.E. og A. Heilmanns Fond
  • Forstkandidatforeningens Rejsefond.

DFF ejer desuden ejendommen Egely, der udlejes som feriebolig hele året. En nærmere beskrivelse af Egely, herunder lejebetingelser og priser, findes her.

Som medlem af DFF kan optages personer, der som minimum har en bachelorgrad inden for skov- og naturforvaltning, eller som er studerende på området. Bestyrelsen kan dispensere fra optagelsesreglerne.
 
For at DFF kan skabe flere og bedre aktiviteter, er der indført et medlemskontingent. Satserne er følgende:
 
Kandidatmedlem hos JA                                                   100 kr. årligt
 
Studerende og pensionister (som er medlemmer hos JA)      50 kr. årligt
 
Medlemmer uden for JA                                                    400 kr. årligt
 
Tilmeld dig netværket
 
Har du mistet dit login eller aldrig haft et, så kan du oprette det her.
 
Vær opmærksom på, at første gang du aktiverer login-funktionen, kan det tage lidt tid. Det bliver meget hurtigere de efterfølgende gange.
 
 
I DFFs netværksforum findes årsberetninger, regnskaber, referater fra tidligere års generalforsamlinger samt øvrige dokumenter fra foreningens arbejde. Forummet findes under ”Min side” og kræver medlemslogin.
 
  
  
  
  
Modtagere af Brødsgaards Cigarlegat 2017.pdf
  
02-10-2017 11:29Cathrine Norup
Program til debatarrangement om Ørnebgregnen.pdf
  
26-02-2018 14:30Cathrine Norup
Referat Heilmanns Fond bestyrelsesmøde 30.04.2018.pdf
  
22-06-2018 10:12Cathrine Norup
Vedtægt 2014.pdf
  
21-02-2018 11:49Cathrine Norup

 Kontakt JA

Cathrine Norup
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 26-02-2018