Dansk Agronomforening

 
Dansk Agronomforening (DA) blev stiftet den 18. december 1896 under navnet Foreningen af danske Landbrugskandidater. Foreningen skiftede navn i 1961 til Dansk Agronomforening, og den har i dag cirka 2.950 agronomer og jordbrugsøkonomer samt 700 studerende som medlemmer.
 
Dansk Agronomforening (DA) er et socialt og fagligt forum for jordbrugsakademikere, der i deres uddannelse og/eller daglige arbejde har med rådgivning, planlægning, forvaltning og forskning primært inden for jordbruget at gøre.
 
DA har til formål at udvikle og udveksle viden om fagområdet internt i medlemskredsen, og ønsket er, at medlemmerne kender, forstår og drager nytte af hinandens viden og erfaringer på tværs af agronomspecifikke interesser.
 
DA har ligeledes til formål at fremme det sociale og kollegiale forhold mellem agronomer samt at profilere agronomstandens arbejdsfelt i bred forstand.
 
DA planlægger og gennemfører arrangementer af både faglig og social karakter, hvor der er mulighed for at møde studiekammerater, kolleger og samarbejdspartnere i en afslappet atmosfære. Arrangementerne består bl.a. af gå-hjem-møder og ekskursioner.
 
DA yder økonomisk støtte til bl.a. lokale agronomklubbers arrangementer, og DA understøtter gerne medlemmernes tiltag til lokale og/eller faglige netværksaktiviteter. DA administrerer og uddeler en række studie- og rejselegater.
 
Du kan på de følgende sider læse mere om:
 
 
Dansk Agronomforening administrerer to studie- og rejselegater:
 
  • Agronomfonden 
  • Dansk Agronomforenings Mindefond (herunder Landbrugskandidat Niels Justesens Fond og Konsulent H.P. Christiansens Mindelegat)

Dansk Agronomforening er medlem af CEDIA (European Confederation of Agronomist Associations), der arrangerer konferencer og udgiver et nyhedsbrev (se dokumentlisten til højre).

Dansk Agronomforening er medlem af udvekslingsorganisationen Travel to Farm. Herigennem har blandt andre agronomstuderende mulighed for at få praktikophold ved praktisk landbrug/gartneri/skovbrug i en lang række lande i og uden for Europa.
 
Tilmeld dig netværket her.
 
Har du mistet dit login eller aldrig haft et, kan du oprette det her.
 
Vær opmærksom på, at første gang du aktiverer login-funktionen, kan det tage lidt tid. Det bliver meget hurtigere de efterfølgende gange.

 Kontakt JA

Cathrine Norup
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 23-10-2018

 Artikel

Læs om DAs netværksarrangement hos