Ph.D. foreningen

 
Formål
Foreningen, der blev oprettet i 1993, har til formål at varetage medlemmernes faglige interesser gennem afholdelse af arrangementer af videnskabelig, uddannelsesmæssig og social karakter. Foreningen uddeler midler fra Foreningens studiefond. Foreningen er en interesseforening med tilknytning til JA og med hjemsted i JAs sekretariat.
 

Følgende kan optages som medlemmer

Alle, der af KU SCIENCE og KU SUND (tidl. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole) er blevet tildelt den jordbrugsvidenskabelige Ph.D.grad (licentiatgrad) og/eller doktorgrad samt jordbrugsvidenskabelige Ph.D.studerende på Frederiksberg Campus.
 
Desuden kan jordbrugsvidenskabelige kandidater med en Ph.D.grad fra anden højere læreanstalt end nævnt ovenfor, samt jordbrugsvidenskabelige Ph.D.studerende ved en anden højere læreranstalt optages som medlem af foreningen.

Sådan bliver du medlem
Indsend en kopi af enten dit optagelsesbrev som Ph.D.studerende eller dokumentation af din akademiske grad. Papirerne sendes til JAs sekretariat.

Ph.D.-foreningen administrerer Studiefonden
Fondens formål er at yde foreningens medlemmer støtte til deltagelse i studie- og kongresrejser samt i forskerkurser og andre kurser. Fonden støtter desuden afholdelse af faglige og sociale arrangementer for medlemmerne.

Frist for ansøgning om tildeling af midler fra fonden bekendtgøres ved annonce i JA Aktuelt, i JA Nyhedsbrev og her på hjemmesiden to gange årligt (i foråret og i efteråret). Man skal være medlem af Foreningen for at opnå bevilling.
I 2019 er der ansøgningsfrist hhv. den 1. marts og 3. september.

Download ansøgningsskema her.

Adressen er følgende:
Studiefonden for Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.D.-forening
JA
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg

Betingelser for støtte fra Studiefonden
Der kan opnås støtte til længerevarende studieophold i udlandet, deltagelse i studie- og kongresrejser samt forskerkurser og andre kurser. Støtte til kongresrejser kan kun forventes, hvis ansøgeren deltager aktivt med indlæg, poster eller lignende. Der vil kun undtagelsesvist blive uddelt beløb over kr. 10.000 pr. ansøger.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om den ansøgte aktivitets formål og budget, herunder opnået/ansøgt støtte fra anden side. Desuden skal vedlægges et kort curriculum vitae.

Der knyttes følgende betingelser til en bevilling fra fonden:

Når bevillingen er anvendt, skal du fremsende en kortfattet redegørelse til Studiefonden for bevillingens anvendelse, samt oplysninger om alle øvrige bevillinger til finansiering af rejsen.
 
  • Foreningen forbeholder sig ret til at bede dig skrive et indlæg til Jord & Viden om de aktiviteter, bevillingen er givet til. 
  • Navne på bevillingsmodtager offentliggøres i Jord & Viden. 
  • Bevilling indberettes i henhold til gældende praksis til SKAT. Bevilling udbetales uden skattetræk, idet bevillingen anvendes til dækning af studierejse- og opholdsudgifter og/eller dækning af andre omkostninger i forbindelse med dit videnskabelige arbejde. I øvrigt henvises til SKAT for gældende regler.
Bestyrelsen
 
Formand Mette Lübeck
 
Næstformand Jens Peter Vestager
 
Menige medlemmmer
David B. Collinge
Suzanne Elizabeth Vedel
 
Suppleanter:
Ole F. Rasmussen
Henrik Meilby

Sekretær Dorthe Hedensted Lund
​​

 Ph.D - arkiv

 Kontakt JA

Cathrine Norup
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 17-01-2019

 GF 2018

​Der inviteres til generalforsamling den 24. oktober.

 Pixibog