Økologisk Forum

 

Økologisk Forum er et netværk for kandidater og studerende fra KU SCIENCE og andre interesserede, der ønsker at:

skabe debat · præge udviklingen · indhente og sprede information · skabe netværk - inden for økologisk jordbrug.

Økologisk Forum er et netværk, hvor du kan holde dig ajour med debatten inden for økologi. Såvel praktiske som videnskabelige resultater formidles i dette forum. Et netværk af kandidater og studerende fra KU SCIENCE samt andre med interesse for økologi opbygges gennem aktiviteter, som planlægges efter lyst og interesse. Eksempler på ønsker om fremtidige aktiviteter: 

  • Debataften om fødevarekvalitet 
  • Markvandringer 
  • Virksomhedsbesøg 
  • Foredrag om staldsystemer inden for økologisk jordbrug 
  • Udflugt til Forskningscenteret for økologisk jordbrug 
  • Planlægning af foredragsrække for deltidslandmænd om omlægning til økologisk jordbrug 
  • Foredrag om landskabsøkologi

Følg med i Jord & Viden og arrangementskalenderen, hvor nye tiltag løbende annonceres. 

​​​​​

 Kontakt JA

Cathrine Norup
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 07-06-2018