Gå til sidens indhold

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes i maj - september måned.

Alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeretten udøves enten ved personlig stemmeafgivelse eller ved fuldmagt.

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af foreningens formand, formanden for aktivitetsudvalget, 6 medlemmer valgt af generalforsamlingen samt 2 medlemmer udpeget af Foreningen af Naturressourcestuderende på KU SCIENCE.

Der udarbejdes et beslutningsreferat fra generalforsamlingen. Referatet offentliggøres her på hjemmesiden.

Generalforsamlingen efterfølges som regel af foreningens årsmøde, der indledes med en ekskursion efterfulgt af en festmiddag (inkl. uddeling af Brødsgaards cigarlegat) om aftenen.

I DFFs netværksforum findes beretninger, referater og øvrige dokumenter fra de seneste generalforsamlinger. Forummet kan findes under ”Min side” og kræver medlemslogin.

 

Referat årsmøde

Referat DFF generalforsamling 2020

 

Brødsgaard's cigarlegat

Modtagere af Brødsgaards cigarlegat 2021

 

Mit JA