Gå til sidens indhold

Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen og repræsenterer denne i alle forhold udadtil.

Det påhviler bestyrelsen at føre tilsyn med overholdelse af foreningens vedtægt, samt i enhver henseende at virke for foreningens formål, herunder søge at få foreningen repræsenteret og dens anskuelser fremført, hvor vigtige faglige afgørelser træffes, og hvor standens interesser gør det ønskeligt.

Bestyrelsen består af foreningens formand, formanden for aktivitetsudvalget, 6 medlemmer valgt af generalforsamlingen samt 2 medlemmer udpeget af Foreningen af Naturressourcestuderende på KU SCIENCE.

Valget af bestyrelsesmedlemmer gælder for en to-årig periode og således, at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert år.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af særlige opgaver. Udvalgets medlemmer behøver ikke alle at være medlemmer af bestyrelsen. Sådanne udvalg kan kun optræde udadtil efter bestyrelsens bemyndigelse.

Medlemmer af bestyrelsen

Formand
Christina Kjærby - dff@ja.dk

Næstformand
Eva Ortvald

Medlemmer
Jakob Hejberg (Arrangementskoordinator)
Casper Pleidrup (ansvarlig for Egely, skovdrift. Akut kontakt: 40359296)
Rasmus Moes (Egely-ansvarlig, bygninger. Akut kontakt: 41969427)
Rune Bøgeskov Tørnkvist Nielsen (Økonomiansvarlig)
Laura Emilie Beck (Informationskoordinator)
Michael Øllgaard (Legatansvarlig og UEF kontaktperson)

Studentermedlemmer
Jens Hvidberg-Hansen
Nanna Josefsen

Den samlede bestyrelse fungerer samtidig som aktivitets- og legatudvalg. Jacob Hejberg er formand for aktivitetsudvalget.

Mit JA