Gå til sidens indhold

Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen og repræsenterer denne i alle forhold udadtil.

Det påhviler bestyrelsen at føre tilsyn med overholdelse af foreningens vedtægt, samt i enhver henseende at virke for foreningens formål, herunder søge at få foreningen repræsenteret og dens anskuelser fremført, hvor vigtige faglige afgørelser træffes, og hvor standens interesser gør det ønskeligt.

Bestyrelsen består af foreningens formand, formanden for aktivitetsudvalget, 6 medlemmer valgt af generalforsamlingen samt 2 medlemmer udpeget af Foreningen af Naturressourcestuderende på KU SCIENCE.

Valget af bestyrelsesmedlemmer gælder for en to-årig periode og således, at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert år.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af særlige opgaver. Udvalgets medlemmer behøver ikke alle at være medlemmer af bestyrelsen. Sådanne udvalg kan kun optræde udadtil efter bestyrelsens bemyndigelse.

Medlemmer af bestyrelsen

Formand
Christina Kjærby - dff@ja.dk

Næstformand
Eva Roland Erichsen

Medlemmer
Rasmus Moes - økonomiansvarlig
Peter Frederik Hedegaard - arrangementskoordinator/NKU
Michael Øllgaard - legatansvarlig
Cathrine Steffy Pater - studerende-koordinator og UEF kontaktperson
Louise Hjelmroth - informations-koordinator
Casper Pleidrup - ansvarlig for Egely

Ansvarlig for Egely 
Casper Pleidrup (ansvarlig for Egely, skovdrift. Akut kontakt: 40359296)
Rasmus Moes (ansvarlig for Egely, bygninger. Akut kontakt: 41969427)
Louise (koordinator i forhold til "Egely's venner")
Peter Frederik Hedegaard (Arrangementskoordinator)

Studentermedlemmer
Jens Hvidberg-Hansen
Nanna Josefsen

Mit JA