Gå til sidens indhold

Årsmøde og -fest

Vemmetofte Slot

Foreningen inviterer til årsmøde den 18. september på Vemmetofte Kloster.

Dagen begynder med en rundvisning på Vemmetofte Kloster og fortsætter med en efterfølgende ekskursion i skovene omkring klosteret. I disse smukke omgivelser skal frokosten nydes.

Kl. 16.30 begynder generalforsamlingen på "Restaurant Skovfogedstedet".

Foreløbig dagsorden til generalforsamling 2021

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Beretning om netværkets virksomhed, herunder aktivitetspuljen og rejsefonden i det forløbne år.
  4. Aflæggelse af de reviderede regnskaber.
  5. Behandling af fremsatte forslag.
  6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af eventuelt kontingent.
  7. Valg af formand.
  8. Valg til bestyrelsen.
  9.  Valg af revisorer.
  10. Eventuelt.

Kl. 19.00 er der middag og efterfølgende fest.

Forslag der ønskes behandlet, skal indsendes til bestyrelsen senest 1 måned før Generalforsamlingen til dff@ja.dk

Mit JA