Gå til sidens indhold

Årsmøde og -fest

Sprogø Lystårn CB

Foreløbig dagsorden til generalforsamling 2020

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Beretning om netværkets virksomhed, herunder aktivitetspuljen og rejsefonden i det forløbne år.
  4. Aflæggelse af de reviderede regnskaber.
  5. Behandling af fremsatte forslag.
  6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af eventuelt kontingent.
  7. Valg af formand.
  8. Valg til bestyrelsen.
  9.  Valg af revisorer.
  10. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet, skal indsendes til bestyrelsen senest 1 måned før Generalforsamlingen til dff@ja.dk

Tilmelding til årsmøde og -fest er via arrangementskalenderen.

Mit JA