Gå til sidens indhold

Årsmøde og -fest

Egely

Endelig dagsorden til generalforsamlingen 2019

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning om netværkets virksomhed, herunder aktivitetspuljen og rejsefonden i det forløbne år
4. Aflæggelse af de reviderede regnskaber
5. Behandling af fremsat forslag (bestyrelsen) vedrørende vedtægtsændring (bilag 1).
6. Behandling af fremsat forslag (medlem) vedrørende Egely (bilag 2)
7. Forelæggelse af budget og fastsættelse af eventuelt kontingent
8. Valg af formand (ikke på valg i 2019)
9. Valg af formand til Aktivitetsudvalget (ikke på valg i 2019)
10. Valg til bestyrelsen
11. Valg af revisorer
12. Eventuelt

Mit JA