Gå til sidens indhold

Årsmøde og -fest

Egely

DFF årsmøde 2019

Foreløbig dagsorden

 1.  Valg af dirigent
 2.  Valg af referent
 3. Beretning om netværkets virksomhed, herunder aktivitetspuljen og rejsefonden i det forløbne år
 4. Aflæggelse af de reviderede regnskaber
 5. Behandling af fremsatte forslag *
 6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af eventuelt kontingent
 7. Valg af formand (ikke på valg i 2019)
 8. Valg af formand til Aktivitetsudvalget (ikke på valg i 2019)
 9. Valg til bestyrelsen
 10. Valg af revisorer
 11. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet skal indsendes til bestyrelsen senest én måned før generalforsamlingen. Forslag sendes på mail til: dff@ja.dk

Tilmelding samt yderligere program og information om program finde på JAs arrangementskalender.

Mit JA