Gå til sidens indhold

Danske Forstkandidaters Forening

Danske Forstkandidaters Forening (DFF) er et netværk primært for personer med en baggrund inden for skov- og naturforvaltning fra KU SCIENCE.

Bøgeskov forår

DFFs formål er at være et fagligt og socialt forum for medlemmer, der i deres uddannelse og/eller daglige arbejde har at gøre med skov, natur, forvaltning, træindustri samt administration inden for skov og natur.

DFF har i dag 554 kandidater og 12 studerende som medlemmer.

DFF har et Aktivitetsudvalg, der hvert år planlægger og gennemfører 3-5 arrangementer, som har til formål at skabe grobund for foreningens faglige og sociale netværksdannelse. Arrangementerne skal være med til at skabe kontakt mellem medlemmer med den samme faglige baggrund, på tværs af arbejdspladser, brancher og årgange. Hele landet tilgodeses så vidt muligt med disse arrangementer.
For enkelte arrangementer er der et beskedent deltagergebyr, mens andre er gratis.

DFF er medlem af Union of European Foresters (UEF), der er et forbund for professionelle skovbrugsorganisationer fra europæiske lande. UEF arbejder for at promovere, bevare og udvikle de europæiske skove og skovbrugserhverv, og afholder flere aktiviteter årligt. Læs mere om UEF og dens aktiviteter på hjemmesiden

DFF administrerer følgende studie- og rejselegater:

  • Skovrider Mogens Andersen og hustru Elin Michaela Andersens Fond
  • O.J.E. og A. Heilmanns Fond
  • Forstkandidatforeningens Rejsefond.

DFF ejer desuden ejendommen Egely, der udlejes som feriebolig hele året. En nærmere beskrivelse af Egely, herunder lejebetingelser og priser, findes her.

 

Egely.jpg (1)

Som medlem af DFF kan optages personer, der som minimum har en bachelorgrad inden for skov- og naturforvaltning, eller som er studerende på området. Bestyrelsen kan dispensere fra optagelsesreglerne.

For at DFF kan skabe flere og bedre aktiviteter, er der indført et medlemskontingent. Satserne er følgende:

  • Kandidatmedlem hos JA 100 kr. årligt
  • Studerende og pensionister (som er medlemmer hos JA) 50 kr. årligt
  • Medlemmer uden for JA 400 kr. årligt

Tilmeld dig DFFs netværk. Har du mistet dit login eller aldrig haft et, så kan du oprette det her.

Vær opmærksom på, at første gang du aktiverer login-funktionen, kan det tage lidt tid. Det bliver meget hurtigere de efterfølgende gange.

I DFFs netværksforum findes årsberetninger, regnskaber, referater fra tidligere års generalforsamlinger samt øvrige dokumenter fra foreningens arbejde. Forummet findes under ”Min side” og kræver medlemslogin.

Kontakt

Cathrine Norup
Kontorfuldmægtig

cathrine.jpg
Mit JA