Gå til sidens indhold

Generalforsamling 2022

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Hortonomforening

Dansk Hortonomforening inviterer til generalforsamling 2022

Det afholdes i i Akademikerhuset, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg.

Dagsorden jf. vedtægterne

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
  4. Behandling af fremsatte forslag
  5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet skal indsendes til bestyrelsen senest den 29. august og mailes til Cathrine Norup.

Den endelige dagsorden opdateres på hjemmesiden. 

Tilmelding til generalforsamlingen er senest den 4. september via arrangementskalenderen.

Forud for generalforsamlingen vil direktør Hans Henrik Kampmann holde et foredrag og forædling, der handler om at koncentrere de bedste gener. Hans Henrik Kampmann har i dag ansvaret for forædling og vækst, der udvikler planter og frøsorter til den professionelle cannabisindustri. Du kan læse om arrangementet samt tilmelde dig her.

Vi ser frem til et par hyggelige timer. Ved generalforsamlingen byder netværket på let forplejning.

Er der spørgsmål til Dansk Hortonomforening, og til eventuel opstilling til bestyrelsen, så kontakt Cathrine Norup.

Hilsen fra bestyrelsen i

Dansk Hortonomforening
- et netværk under JA BIO

Kontakt

Cathrine Norup
Kontorfuldmægtig

cathrine.jpg
Mit JA