Gå til sidens indhold

Generalforsamling 2021

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Hortonomforening

Dansk Hortonomforening inviterer til generalforsamling 2021

Det afholdes i år på ”Skjalm Hvide Hotel", Bygaden 1, Jørlunde, 3550 Slangerup.

Dagsorden jf. vedtægterne

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
  4. Behandling af fremsatte forslag
  5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet skal indsendes til bestyrelsen senest den 23. august og mailes til JA’s netværkskoordinator Cathrine Norup.

Den endelige dagsorden opdateres på hjemmesiden. 

Tilmelding til generalforsamlingen er senest den 31. august på JA's arrangementskalender

Op til generalforsamlingen besøger netværket Sørisgaard. En familievirksomhed, der igennem næsten 30 år har dyrket økologiske grøntsager på gården i Nordsjælland. Du kan læse om arrangementet samt tilmelde dig her.

Vi ser frem til et par hyggelige timer. Inden generalforsamlingen vil netværket byde på middag.

Er der spørgsmål til Dansk Hortonomforening, og til eventuel opstilling til bestyrelsen, så kontakt Cathrine Norup.


Hilsen fra bestyrelsen i

Dansk Hortonomforening
- et netværk under JA

Kontakt

Cathrine Norup
Kontorfuldmægtig

cathrine.jpg
Mit JA