Gå til sidens indhold

Generalforsamling 2020

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Hortonomforening

Onsdag den 23. september 2020 kl. 19.00 på ”Café Bjerget", Bispebjerg Torv 8, 2400 København N.

Dagsorden jf. vedtægterne.

1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af fremsatte forslag
5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet skal indsendes til bestyrelsen senest den 2. september og mailes til JAs netværkskoordinator Cathrine Norup.

Den endelige dagsorden sendes til deltagerne samt opdateres her på siden.

Der vil i forbindelse med generalforsamlingen serveres middag.

Tilmelding til generalforsamlingen er senest den 13. september på JA's arrangementskalender. Det er gratis for medlemmer at deltage og du er velkommen til at tilmelde en ledsager, det koster kr. 100,00.

Vi ser frem til en dag med spændende faglig aktivitet og hyggeligt samvær.


Hilsen fra

Dansk Hortonomforening

Kontakt

Cathrine Norup
Netværkskoordinator, chefsekretær

cathrine.jpg
Mit JA