Gå til sidens indhold

Generalforsamling 2019

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Hortonomforening

DH GF 2019

Onsdag den 11. september 2019 kl. 18.30 på ”Bolette’s Gæstebud”, Gl. Strandvej 7, 3050 Humlebæk.

Dagsorden jf. vedtægterne.

1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af fremsatte forslag
5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet skal indsendes til bestyrelsen senest den 11. august og mailes til JAs netværkskoordinator Cathrine Norup.

Den endelige dagsorden sendes til deltagerne samt opdateres her på siden senest den 28. august 2019.

Der vil i forbindelse med generalforsamlingen serveres middag.

Tilmelding til generalforsamlingen er senest den 1. september på JAs arrangementskalender. Det er gratis for medlemmer at deltage og du er velkommen til at tilmelde en ledsager, det koster kr. 100,00.

Vi ser frem til en dag med spændende faglig aktivitet og hyggeligt samvær.


Hilsen fra

Dansk Hortonomforening

Kontakt

Cathrine Norup
Netværkskoordinator, chefsekretær

cathrine.jpg
Mit JA