Gå til sidens indhold

Generalforsamling 2022

Generalforsamling afholdes den 23. april 2022 sammen med foreningens 125 års jubilæum.

Champagne DA GF Jubilæm CB

Dagsordenen følger vedtægterne:

  • Valg af dirigent og referent
  • Godkendelse af dagsorden
  • Beretning om Dansk Agronomforenings virksomhed
  • Forelæggelse af det reviderede regnskab
  • Vedtægtsændringer og indkomne forslag
  • Fastsættelse af budget og kontingent
  • Valg til bestyrelsen
  • Valg til legatudvalg
  • Valg af revisor
  • Eventuelt.

Forslag, der ønske behandlet, skal være meddelt bestyrelsen senest den 23. marts 2022.

Se program: til "Fortid, fremtid og fest" for Dansk Agronomforenings 125 års jubilæum.

Kontakt

Cathrine Norup
Kontorfuldmægtig

cathrine.jpg
Mit JA